Salgın Sonrasında Enerji Dönüşümü ile Sürdürülebilir Büyüme

Salgın Sonrasında Enerji Dönüşümü ile Sürdürülebilir Büyüme

Mevcut zorlukların üstesinden gelebilmek ve COVID-19 sonrası ekonomik durgunluğu atlatabilmek için Türkiye’nin piyasaları hareketlendirebilecek farklı stratejiler uygulamasının önemi artmaktadır. Enerji dönüşümünü ve yeşil yatırımları merkezine alacak olan stratejiler, bir yandan Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 yılında duyurduğu Avrupa Yeşil Düzeni (AYD) programı gibi uluslararası iklim ve sanayi politikalarından kaynaklanabilecek mali/ticari risklerin önüne geçilmesinde Türkiye’ye destek olabilecek, diğer taraftan da uluslararası iklim müzakerelerinde Türkiye’nin elini güçlendirmesine fırsat tanıyacaktır.

Aralık 2020

Related Posts