Türkiye Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak İçin 2020 Yılı Sonrası Düzenleyici Politika Mekanizması Seçenekleri: Şebeke Ölçeğinde ve Dağıtık Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kapasite Kurulumları

Türkiye Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak İçin 2020 Yılı Sonrası Düzenleyici Politika Mekanizması Seçenekleri: Şebeke Ölçeğinde ve Dağıtık Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kapasite Kurulumları

SHURA’nın bu yeni çalışması, düzenleyici politika mekanizmalarına dair fayda maliyet analizi temelinde bu mekanizmaları karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş ile dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarını destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları paydaş görüşmeleri sonucu Türkiye’nin önceliklerine göre ele alınmış, karşılaştırmalı fayda-maliyet analizi sonrasında uygulama planları önerilmiştir.

Aralık 2020

Related Posts