SHURA VERİ TABANI

SHURA, enerji sektörüne ilişkin güncel verileri eş zamanlı olarak tek bir dijital adreste buluşturuyor. Sektördeki dijitalleşme yolculuğuna paralel olarak, Türkiye enerji sektörüne ilişkin verileri içeren SHURA Veri Tabanı’nı tüm paydaşların kullanımına sunuyor.

Çalışmada, 2016 yılından itibaren enerji sektörüne ilişkin gerçekleşmiş verilerin grafiksel gösterimleri hazırlanmış, yıllar içerisindeki gelişimin rahatlıkla analiz edilebilmesi için görsel bir bağlamda sunulması amaçlanmıştır.

Veri tabanında sektörler bazında toplam enerji tüketiminden, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri) verilerine; yıllara göre kaynak bazında elektrik üretim miktarından, 2017 yılından beri uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri ile tahsis edilen/operasyonel kapasite verilerine kadar geniş bir yelpazede eş zamanlı olarak yer almaktadır. Veri tabanında bulunan verilerin ana sınıflandırması ise şu şekildedir:

 • Enerji ithalat/ihracat miktarı
 • Sektörlere göre toplam enerji tüketimi
 • Enerji yoğunluğu indeksi
 • Enerji sektörü & Toplam sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri)
 • Elektrik üretim kurulu gücü
 • Toplam elektrik üretim miktarı
 • Brüt elektrik talebi
 • Piyasa takas fiyatı
 • Santral sayısı
 • Ani puant değerleri
 • İhale ile tahsis edilen & devreye giren yenilenebilir enerji kapasiteleri
 • Rüzgar enerjisi ihalelerinde tahsis edilen kapasitenin durumu (2011-2019)

Veri tabanında bulunan grafiklerde yıl, sektör ve kaynak bazında karşılaştırmalara yer verilmiştir.

SHURA, ilerleyen zamanda ilave edilecek yeni grafikler ile veri tabanınında bulunan veri yelpazesini daha da genişletmeyi amaçlamaktadır.

SHURA VERİ TABANI

SHURA, enerji sektörüne ilişkin güncel verileri eş zamanlı olarak tek bir dijital adreste buluşturuyor. Sektördeki dijitalleşme yolculuğuna paralel olarak, Türkiye enerji sektörüne ilişkin verileri içeren SHURA Veri Tabanı’nı tüm paydaşların kullanımına sunuyor.

Çalışmada, 2016 yılından itibaren enerji sektörüne ilişkin gerçekleşmiş verilerin grafiksel gösterimleri hazırlanmış, yıllar içerisindeki gelişimin rahatlıkla analiz edilebilmesi için görsel bir bağlamda sunulması amaçlanmıştır.

Veri tabanında sektörler bazında toplam enerji tüketiminden, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri) verilerine; yıllara göre kaynak bazında elektrik üretim miktarından, 2017 yılından beri uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri ile tahsis edilen/operasyonel kapasite verilerine kadar geniş bir yelpazede eş zamanlı olarak yer almaktadır. Veri tabanında bulunan verilerin ana sınıflandırması ise şu şekildedir:

 • Enerji ithalat/ihracat miktarı
 • Sektörlere göre toplam enerji tüketimi
 • Enerji yoğunluğu indeksi
 • Enerji sektörü & Toplam sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri)
 • Elektrik üretim kurulu gücü
 • Toplam elektrik üretim miktarı
 • Brüt elektrik talebi
 • Piyasa takas fiyatı
 • Santral sayısı
 • Ani puant değerleri
 • İhale ile tahsis edilen & devreye giren yenilenebilir enerji kapasiteleri
 • Rüzgar enerjisi ihalelerinde tahsis edilen kapasitenin durumu (2011-2019)

Veri tabanında bulunan grafiklerde yıl, sektör ve kaynak bazında karşılaştırmalara yer verilmiştir.

SHURA, ilerleyen zamanda ilave edilecek yeni grafikler ile veri tabanınında bulunan veri yelpazesini daha da genişletmeyi amaçlamaktadır.