Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, on yıllardır dünyadaki tüm ülkelerin ulusal enerji strateji ve politikalarının merkezinde yer almaktadır. Çok çeşitli enerji verimliliği teknolojileri ve araçları piyasada mevcuttur ve bunların uygulama maliyetleri düşüktür. Çözümlerin birçoğu ise hem pratiktir hem de enerji üreticileri ve tüketicilerine çok farklı faydalar sunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre, enerji yoğunluğu azaltma oranının 2030 yılına kadar yılda %2,6’ya çıkması amaçlamaktadır. Bugüne bakıldığında bu oran, enerji fiyatlarının düşük seyretmiş olmasına rağmen, bir yıl öncesine göre %1,8 seviyesine gelmiştir. Bu, son yıllarda gözlemlenen küresel karbon dioksit salımlarının aynı seviyede tutulmasında önemli bir rol oynamıştır. 2010 yılına kadar yıllık enerji yoğunluğu azaltma oranı daha düşük (%1,3) olması, önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak mevcut çabaların arttırılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu da ancak yeni teknolojiler, politikalar, yönetmelikler ve finansman modelleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla gerçekleştirilebilir. Yenilenebilir enerji teknolojileriyle kurulan sinerjiler düşük karbonlu çözümlerin yaygınlaştırılması için de kullanılmalıdır ve enerji verimliliği iş modelleri giderek dijitalleşen enerji sektörüyle entegre edilmelidir.