SHURASTAT

SHURASTAT, ulusal ve uluslararası kabul görmüş kaynaklardan seçilmiş rakam ve verilerle enerji dönüşümü ile ilgili konulara dikkat çekmeyi hedefliyor. Aylık olarak yenilenen SHURASTAT ile Türkiye ve dünya kıyaslamalarına yer vererek kısa yorum ve bilgi aktarımıyla merak uyandırmak, okuyanları araştırma ve tartışmaya yöneltmek amaçlanıyor. SHURASTAT’ın ilk sayısı Şubat 2019 tarihinde yayımlandı.

SHURASTAT 32. Sayı

SHURASTAT’ın 32. sayısı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji verimliliğinde ilerleme ihtiyacını ele alıyor. 2030 yılına kadar küresel düzeyde enerji yoğunluğundaki iyileşme hızında ve verimlilik yatırımlarda üç kat artış gerekiyor.

SHURASTAT 31. Sayı

SHURASTAT’ın 31. sayısı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri üzerinden küresel düzeyde enerji istihdamındaki mevcut durumu ve enerji dönüşümüyle birlikte yaşanacak değişimi ele alıyor. Net sıfır emisyon hedefine yönelik faaliyetlerin enerji sektörü istihdamında önemli fırsatlar yaratması bekleniyor.

SHURASTAT 30. Sayı

SHURASTAT’ın 30. sayısı dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasite ihalelerini ele alıyor. Garantili alımlarda fiyatı belirlemek için yaygın bir yöntem olan ihalelerde oluşan fiyatlar mevcut ve gelecekte beklenen enerji maliyetleri ve teklif verenler arasındaki rekabete göre şekilleniyor.

SHURASTAT 29. Sayı

SHURASTAT’ın 29. sayısı yükselen emtia fiyatlarının yenilenebilir enerji yatırım maliyetleri ve rekabet gücü üzerindeki etkisini ele alıyor. Yüksek emtia fiyatları yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerini artırsa da fosil yakıtlara kıyasla rekabet üstünlüğünün süreceği öngörülüyor.

SHURASTAT 28. Sayı

SHURASTAT’ın 28. sayısı küresel net sıfır karbon hedefleri bağlamında Ar-Ge ve teknoloji gelişimi konusunu ele alıyor. Net sıfır karbon hedefine ulaşmak için düşük karbonlu yeni teknolojilerin gelişimi ve buluşların ticarileşmesi desteklenmelideki artış ve düşük karbonlu teknolojilere yönelim dikkat çekiyor.

SHURASTAT 27. Sayı

SHURASTAT’ın 27. Sayısı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2020’de duyurduğu Yeşil Toparlanma Programı hedeflerine karşılık 2021 yılında gerçekleşen yatırımları değerlendirdi.

SHURASTAT 26. Sayı

SHURASTAT’ın 26. sayısı enerji dönüşümünde yeşil hidrojenin rolünü ele alıyor.

SHURASTAT 25. Sayı

SHURASTAT’ın 25. sayısı COP 26 kapsamında açıklanan hedeflerin küresel sıcaklık artışı üzerindeki olası etkilerini ele alıyor.

SHURASTAT 24. Sayı

SHURASTAT'ın 24. sayısı, AB tarafından 2023 yılından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını değerlendiriyor.

SHURASTAT 23. Sayı

SHURASTAT'ın 23. sayısı, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmaya yönelik politikaların ekonomik ve sosyal etkisini inceliyor.

SHURASTAT 22. Sayı

SHURASTAT’ın 22. sayısı yenilenebilir enerji fiyat belirleme ihalelerini ele alıyor.

SHURASTAT 21. Sayı

SHURASTAT’ın 21. sayısı sayısı kentsel düzeyde yenilenebilir enerji ve sıfır karbon hedeflerini masaya yatırıyor.

SHURASTAT 20. Sayı

SHURASTAT’ın 20.sayısı iklim değişikliğinin neden olduğu ani hava değişimlerinin elektrik sistem güvenliği üzerindeki etkilerine mercek tutuyor.

SHURASTAT 19. Sayı

SHURASTAT’ın 19. sayısı yeşil hidrojen konusunu irdeliyor.

SHURASTAT 18. Sayı

SHURASTAT’ın 18. sayısı Carbon Action Tracker Girişimi’nin Aralık 2020’de yayımladığı Küresel Isınma Güncelleme Raporu’na ışık tutuyor.

SHURASTAT 17. Sayı

SHURASTAT’ın 17. sayısı dünyada ve Türkiye’de enerji dönüşümünde elektrifikasyon hedefleri ve dijitalleşmenin rolünü ele alıyor.

SHURASTAT 16. Sayı

SHURASTAT’ın 16. Sayısı dünyada COVID-19 kapsamında uygulamaya konulan ekonomik önlem ve kurtarma paketleri içinde temiz enerjiye yönelik desteklerin payını inceliyor.

SHURASTAT 15. Sayı

SHURASTAT’ın 15. sayısı güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan fotovoltaik modül üretiminin dünyadaki boyutlarına ve Türkiye’de üretimin getirdiği fırsatları ele alıyor.

SHURARSTAT 14. Sayı

SHURASTAT’ın 14. sayısı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik küresel hedeflerde yapılması gerekenleri anlatıyor.

SHURASTAT 13. Sayı

SHURASTAT’ın 13. sayısı dünyada dağıtık güneş enerjisinin gelişimine yer veriyor.

SHURASTAT 12. Sayı

SHURASTAT’ın 12. sayısı COVİD-19 salgınıyla birlikte enerji dönüşümündeki olası değişimi inceliyor.

SHURASTAT 11. Sayı

SHURASTAT’ın 11.sayısı özel şirketlerin ayrı bir ürün olarak yenilenebilir enerji tedarik etmesine yer veriyor.

SHURASTAT 10. Sayı

SHURASTAT’ın 10.sayısı yenilenebilir enerjinin küresel elektrik üretimi yatırımlarındaki artan payını ve finansman şekillerini ele alıyor.

SHURASTAT 9. Sayı

SHURASTAT'ın 9. sayısı elektrikli araçların toplu ulaşımda kullanımının dünya çapında ve ülkemizdeki olası etkileri ve karbon emisyonlarına etkisini ele alıyor.

SHURASTAT 8. Sayı

SHURASTAT’ın 8. sayısı yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları ve patent başvurularının dünyada ve Türkiye’deki istatistiklerini inceliyor.

SHURASTAT 7. Sayı

SHURASTAT’ın 7. sayısında, dünyada sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçlarının gelişimini irdeliyor.

SHURASTAT 6. Sayı

SHURASTAT’ın 6. sayısı Birleşmiş Milletler’in 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne dair dünyanın ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımındaki durumunu tahlil ediyor.

SHURASTAT 5. Sayı

SHURASTAT’ın 5. sayısı G20 zirvesinin ardından G20 ülkelerinde yenilenebilir enerjinin payı ve artan yatırım ihtiyacını masaya yatırıyor.

SHURASTAT 4. Sayı

SHURASTAT’ın 4. sayısı yenilenebilir enerji teknolojilerinin dünya genelinde ve Türkiye’de üretim ve kullanımına yer veriyor.

SHURASTAT 3. Sayı

SHURASTAT’ın 3. sayısı IEA’nın Küresel Enerji ve CO2 Durumu Raporu verileriyle dünyadaki ve Türkiye’deki karbon emisyonlarının enerji üretimiyle bağlantısını anlatıyor.

SHURASTAT 2. Sayı

SHURASTAT’ın 2. sayısı 2018 yılında enerji üretimi artışında yenilenebilir enerji başrolü oynadığına dikkat çekiyor.

SHURASTAT 1. Sayı

SHURASTAT’ın 1. sayısı Dünya Bankası’nın yayınladığı Düşük Karbonlu Altyapı Yatırımları Raporu’na yer veriyor.