Elektrifikasyon

Elektrifikasyon, bir makine veya sistemin elektrik kullanır hale dönüşümü anlamına gelmektedir. Elektrifikasyona örnek olarak benzinli araçlardan elektrikli araçlara, doğal gaz ile çalışan kombilerden ısı pompalarına ve doğal gaz ile çalışan ocaklardan elektrikli ocaklara geçiş verilebilir.

Türkiye için SHURA’nın enerji dönüşümü senaryosunda 2030’da elektrikli araçlarda, binalarda ısı pompası kullanımında ve elektrikli yemek pişirmede artışla, ulaştırma ve ısıtmada fosil yakıtlardan elektriğe geçiş sonucu yıllık 6-7 milyar KWh elektrifikasyon öngörülmektedir. SHURA Enerji Verimliliği çalışmasına göre, 2030 yılında elektrifikasyon dolayısıyla elektrik tüketimi artışı 6,6 TWh olacaktır https://www.shura.org.tr/enerji-verimliligi-cozumu-is-modelleri/. SHURA’nın bir başka araştırmasına göre, mevcut politikalar doğrultusunda nihai enerji tüketiminde elektrifikasyon payı 2030 yılında %24, 2050 yılında %30 olacaktır. İhtiyaç duyulan pay ise 2050 yılında %49 olarak belirlenmiştir (SHURASTAT 17).

Isıtma ve ulaştırma gibi enerjiyi son tüketen sektörlerin elektrifikasyonu Türkiye’nin enerji dönüşümü stratejisinin hayati bir bileşenidir. Elektrifikasyon sistem verimliliğini artırmaya olanak verir ve ihtiyaç duyulan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması koşuluyla enerjiyi son tüketen sektörlerde yenilenebilir enerji payını yükseltir. Türkiye’nin, daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi payı elde etmek için elektrifikasyon ve sektör eşleştirmeyi de kapsayan mevcut elektrik sistemi stratejisini geliştirmeye ihtiyacı vardır.

Elektrifikasyonun körüklediği puant talep artışını karşılamak için gerekli olan potansiyelin, ilave üretim ve dağıtım şebeke yatırımına ihtiyaç duyulmadan hayata geçirilmesinde talep tarafı katılımı önemli rol oynayabilir. Elektrifikasyonu daha “akıllı” hale getirme potansiyeline sahip olan talep tarafı katılımı, elektrik sisteminde ilave yatırımları önleyebilir, elektrik üretim verimliliğini yükseltebilir ve değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem tarafından yüksek yaygınlıkta temin edilme gücünü artırabilir.