Basın Bültenleri

15. Basın Bülteni “Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Potansiyeli Doğalgaz İthalatını 2,5 Milyar Metreküp Azaltabilir” (23.03.2021)

14. Basın Bülteni “Ekonomik İyileşme Planları Enerji Dönüşümüyle Birlikte Tasarlanmalı” (28.12.2020)

13. Basın Bülteni “2030 Yılında Enerji Verimliliğiyle 18 Milyon Hanenin Elektrik Tüketimine Eşdeğer Tasarruf Sağlanabilir” (13.10.2020)

12. Basın Bülteni “Yerli Doğal Gaz Türkiye’nin Enerji Dönüşümünü Hızlandıracaktır” (04.09.2020)

11. Basın Bülteni “2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi” (21.07.2020)

10. Basın Bülteni “Türkiye’nin Elektrik Dağıtım Şebekesi Elektrikli Araç Kullanımı için Yeterli” (23.12.2019)

9. Basın Bülteni “Enerji Sektörü Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Enerjinin Yarattığı Yenilikçilik Fırsatlarını Tartıştı” (27.11.2019)

8. Basın Bülteni “SHURA Türkiye’nin ilk Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporunu Açıkladı” (03.10.2019)

7. Basın Bülteni “SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Enerji Finansmanı Raporu’ (29.05.2019)

6. Basın Bülteni “2023’te Türkiye’de Elektriğin En Ucuza Üretildiği Kaynaklar Güneş ve Rüzgar Olacak”(13.02.2019)

5. Basın Bülteni “Türkiye Ekonomisi Enerji Dönüşümüyle Büyüyecek” (22.01.2019)

4. Basın Bülteni “Enerji Dönüşümünde Uzun Vadeli Planlama Kısa Dönemde Yatırımları Hızlandırır” (05.12.2018)

3. Basın Bülteni “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Tüketimin Yoğun Olduğu Bölgelere Yönelmesi Rüzgar ve Güneşin Sisteme Entegrasyonunu Kolaylaştırıyor”

2. Basın Bülteni “Elektrik Şebekemiz 60 GW Rüzgar ve Güneş Enerjisini Kaldırabilir” (06.08.2018)

1. Basın Bülteni “SHURA, Türkiye’nin Enerji Dönüşümü İçin Yola Çıktı” (09.05.2018)