Hakkımızda

Merkezimiz

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, enerji sektörünün karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye’deki enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik yönleri üzerine yapılan çalışmaların tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul görmüş ortak bir zemine olan ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın misyonu gerçeklere dayalı analizler ve en güncel veriler ışığında, Türkiye’nin düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi hakkındaki tartışmaları desteklemektir. Farklı paydaşların bakış açılarını dikkate alan merkez, bu geçişin ekonomik potansiyeli, teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarına yönelik bir anlayış oluşturulmasına katkı sunmaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulmuştur.

Yaklaşımımız

Yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü tartışmaları toplumun bütün kesimlerini ilgilendirir. Bu sebeple, etkin ve Türkiye ekonomisini güçlendiren bir enerji dönüşümü için tüm paydaşların görüşlerini dikkate alan ve beklenti ile ihtiyaçlarını karşılayan bir süreç gerekmektedir.

SHURA’nın temel yaklaşımı, enerji sistemleri ve elektrik üretimi sektörlerinin tüm aktörleri arasında etkin ve düzenli bir diyalog oluşturabilmek ve bu diyaloğu desteklemektir. Paydaş katılımını önceliklendiren SHURA, bünyesindeki Danışma Konseyi ile, Türkiye enerji sektörünün politika, teknoloji ve ekonomik açılarının tartışıldığı yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu sunmaktadır. SHURA, aynı zamanda çalışmalarını ulusal ve uluslararası iklim ve enerji toplantılarında paylaşmaktadır.

Yönetim ve Ekip

Ahmet Acar
Enerji Analisti

Ceren Demirel
Proje Asistanı

Esra Eğilmez
İletişim Koordinatörü

Hasan Aksoy
Araştırma Koordinatörü

Nesrin Beyer
Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Rafet Yağız Çalışkan 
Junior Enerji Analisti

Sena Serhadlıoğlu
Kıdemli Enerji Analisti

Yael Taranto 
Kıdemli Enerji Analisti

Yönetim Kurulu

Yönlendirme Komitesi

Philipp Godron
Agora Energiewende

Selahattin Hakman 
Yönlendirme Komitesi Başkanı

Danışma Konseyi

SHURA Danışma Konseyi farklı yaklaşım ve öneriler aracılığıyla bir vizyon sunmanın yanı sıra, elde edilen sonuçların Türkiye enerji sektöründe uygulanmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Danışma Konseyi, Türkiye enerji sektörü, kamu sektörü, iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden oluşmaktadır. Yönlendirme Komitesi Başkanı aynı zamanda Danışma Konseyi Başkanı görevini de sürdürmektedir.