Ulaştırma Sektörü Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekelerine Entegrasyonu

Ulaştırma Sektörü Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekelerine Entegrasyonu

Ulaştırma sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklı elektrifikasyonu, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacaktır. SHURA’nın Net Sıfır 2053 çalışması, ulaştırma sektörünün elektrifikasyonunun 2053 yılında %58’e ulaşacağını göstermekte ve ulaştırma sektörünün karbonsuzlaşmasının elektrikli araçlara geçiş ve temiz yakıt kullanımı yoluyla sağlanabileceğini vurgulamaktadır. SHURA’nın 2019 yılında yayınladığı “Türkiye Ulaştırma Sektörü Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri” çalışması, 2030 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli aracın neredeyse hiçbir ek yatırım yapılmadan ve şebeke işletimi üzerinde sınırlı bir etkiyle Türkiye’nin dağıtım şebekesine entegre edilebileceğini göstermiştir. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2019 yılında yayınlanan raporun devamı olarak, elektrikli araçların Türkiye elektrik dağıtım şebekesine etkilerinin incelendiği “Ulaştırma Sektörü Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekelerine Entegrasyonu” raporunu hazırlamıştır. İki büyük elektrik dağıtım şebekesinin analizine dayanan çalışma, e-mobiliteden kaynaklanan ek yatırım gereksinimlerini araştırmakta, elektrikli araç entegrasyonunu kolaylaştırmak için akıllı şarj mekanizmalarının rolünü analiz etmekte ve e-mobilite yüklerinin Türkiye elektrik şebekesine sorunsuz entegrasyonu için politika önerileri sunmaktadır. Hafif hizmet araçları dahil elektrikli araçların 2035 yılına kadar Türkiye elektrik dağıtım şebekelerine entegrasyonuna ilişkin derinlemesine bir analiz sunan çalışma, artan e-mobilitenin şebeke altyapısı üzerindeki etkilerini ele almakta ve olası zorlukları azaltmak için stratejik çözümler önermektedir.

Temmuz 2024

Related Posts