Teknoloji & Yenilikçilik

Teknolojik yenilikçilik, küresel enerji dönüşümünü destekleyen başlıca unsurlardan biri. Geçtiğimiz on yılda teknolojik gelişmeler ve ölçek ekonomileri, özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi maliyetlerinin düşüşünde önemli rol oynadı.

Rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücü arttıkça, bu kapasitenin şebeke entegrasyonunu sistemin güvenli ve güvenilir işleyişini koruyarak sağlayabilmek için önlemler alınması gerekecek. Dolayısıyla, teknolojik yeniliklerin depolama, şebeke hizmetlerinin dijitalleşmesi, elektrikli araçlara yönelik akıllı şarj sistemleri, mini şebekelerin yaygınlaşması gibi çeşitli alanların gelişimine ve bu alanlardaki maliyet düşüşüne yoğunlaşması önem kazanacak. Teknolojik yenilikler ve AR-GE, enerji dönüşümünün elektrik sektörünün yanı sıra ısıtma, soğutma ve ulaşım sektörlerinde de hızlanmasını sağlayacak.

Yenilikçiliğin oynadığı rol teknolojinin ötesine geçecek. Tüm sisteme, teknoloji ve sistem işleyişiyle etkileşimli bir şekilde yayılacak ve talep taraflı katılım, arz yönetimi, yeni iş modelleri, piyasa tasarımı, finansman ve hukuki düzenlemeler gibi alanları kapsayacak.