Yatırımlar & Faydalar

Son yıllarda yenilenebilir enerji teknoloji maliyetlerinde büyük düşüşler yaşandı. Bu bağlamda özellikle son on yılda güneş enerjisi maliyetlerinde görülen %80 azalma dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji üretiminde ve batarya depolama sistemleri gibi kolaylaştırıcı teknolojilerde maliyet düşüşlerinin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Maliyetlerdeki düşüşün devam etmesiyle birlikte, enerji sisteminde yenilenebilir enerjinin payı giderek artacak. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ve maliyeti düşük seçeneklerin artması, enerji talebindeki artış hızını azaltmaya yönelik büyük bir potansiyel içeriyor.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliği potansiyelinin kullanılmasıyla enerji dönüşümünün hızlandırılabilmesi için finansmanın artırılması kritik bir öneme sahip. Bu doğrultuda, bu potansiyelin kullanılması ve gerekli altyapının oluşturulması için ihtiyaç duyulacak finansmanın nasıl ve ne ölçüde sağlanabileceği temel bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu temel soruya ek olarak enerji dönüşümü yatırım kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve risklerinin azaltılması amacıyla farklı sektör ve teknolojilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman araçlarının geliştirilmesi önem taşıyor.