SHURA- “COVID-19 Döneminde Dünyada ve Türkiye'de Enerji Dönüşümüne Bakış” İPM-Mercator Politika Notu

SHURA- “COVID-19 Döneminde Dünyada ve Türkiye’de Enerji Dönüşümüne Bakış” İPM-Mercator Politika Notu

Bu politika notu, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından 2020 yılı Mayıs ayında yayımlanan “COVID- 19 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar” adlı raporu güncellemek ve COVID-19 salgınının dünyada ve Türkiye’de enerji dönüşümüne etkisini değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

Salgın nedeniyle 2020 yılında enerji yatırımlarının önemli ölçüde azaldığı ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik düzenlemelerin uzun bir süre ekonomi politikalarının odağında olacağı görülmektedir. Salgın döneminde ciddi oranda azalan fosil kaynak talebi salgın sonrası için belirsizliğini korumakla birlikte, küresel pazar yapısında değişiklikler yaşanabileceğine fakat yenilenebilir enerji yatırımlarına olan etkinin sınırlı kalabileceğine dair işaretler bulunmaktadır.

Elektrik talebinde salgın döneminde geçici bir düşüş yaşanmasına ve enerji yatırımları büyük oranda aksamasına karşın, yenilenebilir enerji yatırımlarının önümüzdeki süreçte ülkelerin teşvik paketlerinde önemli yer tutacağı anlaşılmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de düşen petrol fiyatlarına rağmen elektrikli araç satışlarındaki artış umut verirken, elektrik sektörünün finansal sürdürülebilirliği enerji dönüşümünün yaygınlaşması açısından önem arz etmektedir.

Kasım 2020

Related Posts