Yenilenebilir Enerjinin Özel Bir Ürün Olarak Tedariği ve Belgelenmesi Projesi: Yenilenebilir Enerji Tedarik Sisteminin Uygulanması İçin İhtiyaçlar ve Öneriler” Çalıştay Özet Raporu

Yenilenebilir Enerjinin Özel Bir Ürün Olarak Tedariği ve Belgelenmesi Projesi: Yenilenebilir Enerji Tedarik Sisteminin Uygulanması İçin İhtiyaçlar ve Öneriler” Çalıştay Özet Raporu

Tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi piyasadan veya tedarikçilerden satın alabilecekleri ayrı bir ürün olarak talep etmeleri giderek yaygınlaşıyor. Özellikle çok uluslu ve yaygın tedarik ağına sahip şirketler başta olmak üzere şirketler kesimi, sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında elektrik tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya önem veriyor. Enerji üreticileri ve tedarikçileri için de şirketlere yenilenebilir enerji satışı alternatif bir iş alanı haline geliyor. Şirketlerin enerji piyasalarından veya uzun vadeli alım anlaşmalarıyla yenilenebilir enerji almayı taahhüt etmeleri, kamu teşviklerinin giderek azaldığı pazarlarda yenilenebilir enerji yatırımlarını ve finansmanını kolaylaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi de bu kapsamda 2020 yılı içinde yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedariğine ilişkin alternatiflerin ortaya konulmasını ve yenilenebilir enerjiye has bir ticaret platformu oluşturulmasına yönelik potansiyeli irdelemek üzere bir proje geliştirdi.  Proje etkinlikleri sonrasında SHURA yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedariğinde mevcut durumun ve paydaşların önerilerinin değerlendirildiği bir sonuç raporu hazırlamayı planlıyor.

Bu amaçla proje kapsamındaki üçüncü etkinlik 26 Kasım tarihinde online çalıştay formatında düzenlendi.  Çalıştay’da Şubat’ta yapılan yuvarlak masa toplantısında olduğu gibi yenilenebilir enerji talep eden şirketler, yenilenebilir enerji üreticileri, enerji tedarikçileri, sektör kuruluşları, ticaret platformları, sertifikasyon kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarından katılımcıların önerilerinin alınması hedeflendi.

Online Çalıştay “Yenilenebilir Enerji Tedarik Sisteminin Uygulanması İçin İhtiyaçlar ve Öneriler” 

26 Kasım 2020; 15.00-17.30, Online

Katılımcılar: Enerji talep eden şirketler, yenilenebilir enerji üreticileri, enerji tedarikçileri, sektör kuruluşları, ticaret platformları, sertifikasyon kuruluşları ve ilgili kamu kurumları temsilcileri (toplam 25 kişi)

Program:

Açılış ve Sunum

Yenilenebilir enerji tedariği: mevcut durum, SHURA projesi ve odak sorular

 Odak Sorular Üzerinde Tartışma

  • Yenilenebilir enerji talep eden şirketler açısından tedarik ve belgelendirmenin uygulamaya konulması için yapılması gerekenler. Sistem kısa, orta ve uzun vadede nasıl geliştirilmeli?
  • Yenilenebilir enerji tedarikçileri açısından piyasa ve ticaret sisteminin uygulamaya geçmesi aşamasında öngörülen ihtiyaçlar.
  • Sistemin uygulamaya geçmesi için ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler ve teknik altyapıya yönelik öneriler.
Related Posts