Yenilenebilir Dağıtık Enerji Üretiminin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu

Yenilenebilir Dağıtık Enerji Üretiminin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu

Elektrik sistemi; çatı tipi güneş enerji sistemleri, sayaç arkası depolama ve elektrikli araçların sunduğu esnek yükler gibi dağıtık enerji kaynakları sayesinde tüketicilerin daha aktif rol aldığı ve elektriğin tüketime yakın noktalarda üretildiği merkezi olmayan bir yapıya doğru dönüşmektedir. Türkiye’de dağıtık üretimin şebeke ve piyasa entegrasyonunda ortaya çıkabilecek fırsatlar, zorluklar, çözümler ve olası etkileri farklı açılardan değerlendirilerek temel önceliklerin anlaşılması, uygulamaların ve politikaların belirlenmesinde kısa/orta/uzun dönemli planlamalar için yol gösterici olacaktır.

Rapor, başta dağıtık üretim olmak üzere dağıtık enerji kaynaklarının Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkısını değerlendirmektedir. Raporda dağıtık üretimin artmasıyla şebeke ve piyasa entegrasyonunda ortaya çıkabilecek olası zorluklar ve çözümler analiz edilmektedir. Raporda ayrıca politika yapıcıları, dağıtım şirketleri, iletim sistemi operatörü, üreten tüketiciler ve diğer enerji sektörü oyuncuları için dağıtık üretimin gelişimiyle ilgili temel konulara dikkat çekilmektedir.

Related Posts