Rüzgâr ve Güneşin Şebekeye Entegrasyonu için Sektör Eşleştirme

Rüzgâr ve Güneşin Şebekeye Entegrasyonu için Sektör Eşleştirme

Bu rapor Türkiye’de, binalar, sanayi ve ulaşım sektörlerindeki talep tarafı katılımı seçeneklerini araştırmaktadır. Çalışma, talep tarafı katılımı potansiyelini ve bunun 2030’da nasıl faaliyete geçirileceğini göstermeyi, daha yüksek yenilenebilir enerji entegrasyonuna katkıda bulunmayı ve elektrikli araçlar, ısı pompaları ve dağıtık enerji kaynakları gibi elektrifikasyon seçeneklerinin yaygınlaşmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Değerlendirme farklı sektörlerin talep tarafı katılımı potansiyelini ve yenilenebilir enerji entegrasyonu ile birlikte elektrik sistemi yatırımları ve işletme maliyetleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma talep tarafı katılımının bütün elektrik sistemi içerisindeki faydasını ve maliyetini, mevcut düzendeki boşluklar ve gerekliliklere karşılık atılabilecek adım önerilerini de kapsamaktadır.

Related Posts