Türkiye'de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi

Türkiye’de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi

Enerji sektörünün dönüşümü, sistemin karbonsuzlaşması ve optimize olması konusunda büyük faydalar sağlarken, beraberinde karşılanması gereken bazı ihtiyaçlar getirmektedir. Mevcut dönüşüm; dağıtık enerji üretiminin ve elektrifikasyonun yönetimi, şebeke optimizasyonu, artan enerji tüketimi, değişen tüketici beklentileri ve dijital verilerin yönetimi gibi çözüm ihtiyaçlarına kaynak oluşturmaktadır. Robotik süreç otomasyonu, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri ve blok zincir gibi dijital teknolojilerin enerji sektöründe daha yaygın kullanılmaya başlanması, bir taraftan işletmelerin kendi iç faaliyetlerinde dönüşüme yol açarken, diğer taraftan değer yaratma potansiyelini artırarak yeni iş fırsatlarının oluşmasına imkân vermektedir. Dijital teknolojileri odağına alan yenilikçi iş modelleri, enerji dönüşümü ile ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek ve olası zorluklarla başa çıkmak için bir çözüm olarak görülmektedir. Küresel ölçekte uygulamaya konulan iş modelleri, enerji sistemini birçok yönden iyileştirme imkânı sunarken, bazı ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Türkiye enerji sektöründe dijital iş modellerinin hayata geçmesi konusunda atılabilecek adımlar mevcut piyasa yapısı, mevzuat, sosyo-kültürel durum, finansal koşullar, teknolojik altyapı, şebeke planlama ve kentsel gelişim başlıkları altında değerlendirilmektedir.

Related Posts