Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Düşük karbonlu enerji sistemine dönüşümde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmak, konvansiyonel fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin üretim kapasitesini azaltmak, iletim ve dağıtım şebekesindeki talebi ve kayıpları azaltmak, tüketim tarafında ise elektriği verimli kullanarak talebi azaltmak ve şebekenin esneklik potansiyelini artırarak daha fazla yenilenebilir enerjinin devreye girebilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Tüm bunların içerisinde enerji verimliliği, yerel ve geri ödeme açısından bakıldığında düşük maliyetli bir kaynak olarak ilk seçenek olmaktadır.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin yeni çalışmasının öncelikli amacı, 2030 yılına kadar, Türkiye’de enerji verimliliğinin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ün devamındaki teknik ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gerekli olan iş, politika ve finansman modellerinin belirlenmesi ve bu modellerin ticarileşme potansiyelinin analizidir.

Çalışmada Türkiye’nin elektrik sisteminin, dağıtım şebekesi dâhil olmak üzere, son tüketiciye kadar olan değer zincirindeki 2030 yılına kadarki toplam enerji verimliliği potansiyeli sektör ve teknolojiler açısından değerlendirilmiş, bu potansiyelin sisteme olan maliyet ve faydaları özel ve kamu sektörü perspektifinden hesaplanmıştır.

Related Posts