Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Tarafı Katılımının Etkinleştirilmesi

Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Tarafı Katılımının Etkinleştirilmesi

Türkiye enerji sistemi, tüm sistemin karbonsuzlaşması, verimliliğin artırılması ve sistem esnekliğinin sağlanması kapsamında kritik öneme sahip iki unsur olan yenilenebilir enerji entegrasyonunda ve yenilikçi akıllı teknolojiler konusunda devasa bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesinde, politika yapıcıların yenilenebilir enerjinin değerini en üst düzeye çıkaran, şebeke ve tüketiciler için söz konusu olabilecek olumsuz sonuçları azaltan temiz teknoloji yatırımlarını artırması gerekecektir. Bu rapor, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde talep tarafı katılımının neden kilit önemde olduğunu açıklamakta ve altı maddelik uygulama planı vasıtasıyla öneriler sunmaktadır.

Ağustos 2021

Related Posts