Net Sıfır 2053: Türkiye Elektrik Sektörü için Yol Haritası

Net Sıfır 2053: Türkiye Elektrik Sektörü için Yol Haritası

Küresel ölçekte sera gazı emisyonlarındaki artışın en önemli nedeni olan enerji tüketimindeki büyüme, iklim değişikliği ile mücadelede enerji sisteminin karbonsuzlaşarak dönüşümünü ön plana çıkarmaktadır.

Bununla birlikte, süregelen enerji krizi nedeniyle tedarik zinciri ve birincil enerji kaynaklarına erişim kesintiye uğramış, 2022 yılında enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artış yaşanmış ve enerji arz güvenliği sorunları baş göstermiştir. Bu gelişmeler, başta yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği olmak üzere enerji dönüşümünün tüm unsurlarını yeniden odak noktası haline getirmiştir.

Dünya enerji sektöründe yaşanan bu gelişmelerle birlikte artan çevre ve insan sağlığı farkındalığı doğrultusunda Türkiye, Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nı onaylayarak, akabinde 2053 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonlu bir ekonomiye ulaşma taahhüdünü açıklamıştır. Bu önemli adımlarla birlikte, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için yeni kurumsal çerçevelerin oluşturulmasında önemli ilerleme kaydetmiştir. Atılan bu önemli adımları, tüm sektörlerin ve politika alanlarının net sıfır taahhüdüne odaklandığı, ekonominin genelini kapsayan bir dönüşümün takip etmesi gerekmektedir.

Bu perspektif doğrultusunda, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye için tamamen karbonsuzlaşmış bir enerji sistemine geçiş sürecinde elektrik sektörünün rolüne odaklanan “Net Sıfır 2053: Türkiye Elektrik Sektörü için Yol Haritası” çalışmasını hayata geçirmiştir. Çalışma, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için enerji verimliliği iyileştirmelerini, son kullanım elektrifikasyonu ile gelen ilave talebi ve yeşil hidrojen ihtiyacını dikkate alarak tüm sektörlerde toplam enerji talebinin nasıl gelişeceğini değerlendirmiştir. Ayrıca çalışmada, 2053 yılına kadar tamamen karbonsuzlaştırılmış bir enerji sisteminde elektrik sektörünün rolüne odaklanılmakta, bu kapsamda Türkiye’nin enerji dönüşümünün teknik ve ekonomik fizibilitesi de değerlendirilmektedir. Raporda, 2053 yılına kadar Türkiye’nin net sıfır karbon emisyonlu bir ekonomiye ulaşması ve elektrik sektöründeki emisyonlar başta olmak üzere tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması için, Türkiye’nin önündeki olası yol planları değerlendirilirken, enerji dönüşümünün ana bileşenleri olan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyondaki gelişmeler de ele alınmıştır.

Related Posts