COVID-19 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar

COVID-19 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin hazırlamış olduğu bu kısa yazının amaç ve içeriği Türkiye ekonomisinin COVID-19 sonrası kurulacak yeni düzende rekabet gücü kazanmasını sağlayacak adımların şimdiden atılması gerekiyor. Bu adımların merkezinde ise enerji sektörünün olması önem arz edecek. Bu sebeple, bu yazı COVID-19 nedeniyle büyük bir değişim yaşayan küresel enerji piyasalarına odaklanarak başlıyor. Daha sonra tekrar önem kazanacak olan, fakat şu anda biraz arka planda kalan yerel çevre ve küresel iklim değişikliği konularına değiniyor. Mevcut durumda enerji sektörünün yaşıyor olduğu risklerden ve sonrasında enerji dönüşümünün yarattığı fırsatlardan yola çıkarak, verilecek desteklerin hangi alanlara yönelik olmasının uygun olabileceğini vurguluyor. Özellikle, yenilenebilir enerji teknolojilerinde son yıllarda gelişmekte olan yerli sanayi, dağıtık enerji ve akıllı şebekeler/binalar konularında Türkiye’de mevcut olan ve hızla gelişmekte olan teknoloji şirketleri, enerji verimliliği yatırımlarının gerektirdiği KOBİ’ler ve işgücü sayesinde enerji dönüşümünün Türkiye’de hızlı bir şekilde sağlayacağı ekonomik canlanma ve istihdam katkısı nedeniyle verilecek desteklerin merkezine oturtulmasının öneminin altı çiziliyor. Bu sayede yaratılacak faydaların başında ekonomik canlanma ve istihdam sağlanırken, öte yandan verilen destekler ekonominin gelecekteki rekabetçiliğine de hangi önemli katkıları sağlayacağını gösteriyor. Yazı, Türkiye enerji sektörünün dönüşümü için kısa, orta ve uzun vadeli öneriler ile son buluyor.

Mayıs 2020

Related Posts