2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

Türkiye’nin önümüzdeki on yıl boyunca geçireceği enerji dönüşümü süreci, bugün verilecek politika kararları çevresinde şekillenecektir. Günümüzde yaşanmakta olan elektrik arz fazlası durumu ve COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin artış trendini devam ettirmesi ile birlikte elektrik talebinin hızlı bir şekilde yükselmesinin, elektrik sisteminde yeni yatırımları gerekli kılacağı beklenmektedir. En verimli sonuçlara ulaşmak için bu yatırımların, hangi alanlara yönlendirileceği ve bunun yapılmasında hangi politika araçlarının kullanılması gerektiği, cevaba muhtaç bir sorudur.

Çalışma kapsamında farklı girdi ve kısıtlar dikkate alınarak; 2020 – 2030 arası dönem için en düşük elektrik üretim maliyeti, karbon maliyeti, yerli kaynak kullanımı desteği ve düşük elektrik talebi gibi farklı senaryolarla elektrik üretim kapasite gelişimini optimum olarak belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın çıktıları arasında, kaynak bazlı kurulu güç gelişimi, kaynak bazlı üretim gelişimi, piyasa takas fiyatları, elektrik üretiminde karbon salım yoğunluğu, ithal yakıt maliyetleri ve toplam yatırım ihtiyacı gibi temel göstergeler yer almaktadır.

Related Posts