SHURA 10.06.2020 Webinar Özet Raporu

SHURA 10.06.2020 Webinar Özet Raporu

Türkiye’de COVİD-19 döneminde enerji dönüşümünde yaşanabilecek hızlanma, ekonomide ve çevre kalitesinde iyileşme fırsatları sunacaktır. Enerji ithalatına bağımlılık azalabilecek, yeni yatırımlar ile istihdam yaratılabilecek ve karbon emisyonları azaltılabilecektir. Dağıtık üretim ise enerji dönüşümüne, iletim/dağıtım kayıplarının azaltılması ve türeticiler ile değer zincirinin yeniden yapılandırılması yoluyla büyük katkı sağlayacaktır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından organize edilen bu webinarda, Türkiye’nin yüksek çatı üstü güneş enerjisi potansiyelinin hayata geçmesi için gerekli finansman ve politika mekanizmaları ile hukuki düzenlemeler ve iş modelleri tartışılmıştır.

Related Posts