Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı

Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün  Finansmanı

21. yüzyılın ikinci çeyreği için küresel ölçekte bir kalkınma paradigması haline gelen Yeşil Yeni Düzen, son 50 yıldır eşine rastlanmamış bir yatırım hamlesini beraberinde getiriyor. Enerji dönüşümünü ve dijital dönüşümü içeren Yeşil Yeni Düzen, aynı zamanda dünya ekonomilerinin karşı karşıya olduğu “verimlilik düşüşü” açmazını da aşmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu kapsamda, hem Türkiye’de hem Dünya’da artan yatırım ihtiyacı, finansman kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi için arayışları da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, 2021 yılında Paris Anlaşması’nı onaylayarak 2053 için net sıfır karbon hedefi açıklayan Türkiye’nin de geçtiğimiz 10 yılda artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla başladığı enerji dönüşümü sürecini hızlandırması gerekiyor. Net sıfır karbon doğrultusunda gerekli olan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeni teknolojilerin gelişimine yönelik yatırımları gerçekleştirebilmek için hem kapsamlı bir yeşil dönüşüm planına hem de bu planla bütünleşmiş bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç var. Rapor bu kapsamda, ana politika ve eylem alanları ile birlikte tüketici segmentleri bazında geliştirilebilecek finansman mekanizmalarına yönelik öneriler sunuyor.     

Related Posts