Yenilenebilir Enerjide Katma Değerli Üretime Geçişte Ar-Ge ve İnovasyon

Yenilenebilir Enerjide Katma Değerli Üretime Geçişte Ar-Ge ve İnovasyon

2018 yılında 12 aylık dış ticaret açığı 45 milyar ABD dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın %75’i enerji ithalatıyla ilgiliydi. Dış ticaret açığı konusunda üzerinde az konuşulan ama önemli konulardan biri enerji ekipmanları dış ticareti. Küresel ticaretin %5’i ekipmanlarla ilgili olarak gerçekleşiyor. 2017 yılında Türkiye’de güneş enerjisi ekipmanlarında 2 milyar ABD doları seviyesinde net ithalat gerçekleşti. Rüzgâr enerjisi ekipmanlarında ise dış ticaret fazlası veriyoruz.

Yeni teknolojilerin Türkiye’ye transferinin sağlanması için uzun vadeli politika ve planlama önem arz ediyor. Bu planlamada insan kaynaklarının özel bir önemi bulunuyor. Tüm sürecin yetenek ve beceri geliştirme kısımlarının da düşünülüyor olması gerekiyor. Teknolojilerin hızla değişmesi amacına ulaşılması için uluslararası uzmanların çalışabileceği ortamların yaratılması gerekiyor. Bunlar için ise finansmanın sağlanması, öncelikle üretilecek ürüne talep yaratılarak gelir sağlanması ve bu gelirin belirli bir yüzdesinin Ar-Ge’ye yatırılmasını mümkün kılmak gerekiyor. Ayrıca sektörler ve teknolojiler arasındaki tamamlayıcılıkların farkında olunması ve Ar-Ge’nin yalnızca enerji verimliliği değil, enerji
sektörü dışındaki diğer ürün gruplarıyla olan entegrasyonu üzerine de çalışmak önem arz ediyor (örneğin ulaştırma, binalar, tarım ve depolama).

Nisan 2019

Related Posts