Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi “Innovation Day” Etkinliği Özet Raporu