Türkiye'nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Küresel ölçekte ve birçok ülke seviyesinde 2050 yılını işaret eden net sıfır emisyon hedefleri, tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması için ortak bir çözüm olarak yeşil hidrojen üzerinde durmaktadır. Türkiye enerji sisteminin dönüşümünde yeşil hidrojenin rolünü anlamak ve planlamaları bu doğrultuda yapmak için mevcut yenilenebilir enerji ve diğer kaynakların potansiyelini göz önüne alarak arz potansiyelinin ve maliyetlerinin anlaşılması elzemdir.

Bu raporun sonuçları, bölgesel yenilenebilir enerji potansiyellerini, hidrojenin yurt içi piyasada kullanımını, ihracatını ve coğrafi olarak dağıtık ve merkezi üretim stratejilerini kullanarak yeşil hidrojenin Türkiye için 2050’ye doğru olası potansiyellerini anlamaya yardımcı olmaktadır.

Related Posts