Türkiye'nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları

Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları

Yenilenebilir enerji kaynak bazlı yeşil hidrojen, Türkiye’nin enerji dönüşümünde zorluk teşkil eden imalat sanayi, binalar (konut, ticari ve kamu) ve ulaştırma sektörlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmanın önemli bir unsuru olarak gelecekte daha geniş bir kullanıma sahip olması beklenmektedir. Yeşil hidrojenin birden fazla sektörde kullanım alanı olan bir enerji taşıyıcısı olarak ortaya çıkmasıyla, uygulama alanları da genişlemektedir. Rapora göre, Türkiye’nin nihai enerji tüketiminin yüzde 5’nin yeşil hidrojen kaynaklarıyla karşılanacak olması 45,4 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunabilir. Rapor bu potansiyelin hayata geçilmesinde ihtiyaç duyulacak bir ülke hidrojen stratejisinin oluşturulması için öncelik alanlarını belirlemektedir.

Related Posts