Türkiye'de Konut ve Sanayi Sektörünün Elektrifikasyonu

Türkiye’de Konut ve Sanayi Sektörünün Elektrifikasyonu

‘Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımı ile karbonsuzlaşma yolunda önemli aşamalar kaydedilirken sanayi, konutlar ve ulaştırma gibi enerji-yoğun son kullanıcı sektörler hala yoğun olarak fosil yakıtlara bağımlıdır. Son kullanıcı sektörlerde sağlanan verimililik ve kullanılan fosil yakıtların sıfır emisyonlu elektrikle ikame edilmesi sayesinde enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak mümkündür. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Türkiye’de Konut ve Sanayi Sektörünün Elektrifikasyonu” raporu, Türkiye’nin 2053 yılı net-sıfır karbon emisyonu hedefine uyumlu olarak, son kullanıcı sektörlerde sağlanacak verimlilik ve kullanılacak fosil yakıtların sıfır emisyonlu elektrikle ikame edilmesi bağlamında konut ve sanayi sektörünün elektrifikasyon potansiyelini, elektrifikasyonun fayda-maliyet analizini ve elektrifikasyon için gerekli politikaları incelemektedir.’

Related Posts