Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

Yenilenebilir enerji, artan enerji talebinin emtia fiyatlarındaki artışlardan ve kaynak sıkıntılarından en az düzeyde etkilenerek tedarik edilmesi, ayrıca enerji dönüşümünün sağlanarak net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılabilmesi için en güvenilir yol olarak karşımıza çıkıyor. Buna paralel olarak, yenilenebilir enerji yatırımları tüm dünyada hükümetlerin odaklandığı bir alan olarak artarak devam etmektedir.

Rüzgâr ve güneş enerjilerinde görülen maliyet düşüşleriyle birlikte ülkemizde de ilerleyen yıllarda devreye girecek kapasitenin büyük çoğunluğunun bu kaynaklardan gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu artışın sağlanabilmesi ve artan değişken üretime sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu için en önemli unsurlardan biri, mevcut elektrik sisteminin esnekliğinin artırılmasıdır. Elektrik sistemi esnekliğinin artırılması için batarya enerji depolama  teknolojileri, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, iletim ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi gibi teknolojik seçeneklerin yanında, talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik piyasasında etkinliğini artıracak düzenlemeler gibi piyasa temelli seçenekler de mevcuttur.

Elektrik sistemi esnekliğinin artmasını sağlayacak bu seçeneklerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, yeni stratejilerin oluşturulması ve mevcut düzenlemeler ile politikaların ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi gerekecektir. Bu kapsamda hazırlanan raporun ana hedefi, Türkiye elektrik sisteminin esnekliğini artırabilecek politika seçeneklerinin ve uygulamalarının saptanması ve kısa, orta ve uzun vadeler için önerilerin oluşturulmasıdır.

Aralık 2022

Related Posts