Sistem Esnekliğinde Elektrik Piyasalarının Rolü: Almanya Enerji Dönüşümünden Örnekler

Sistem Esnekliğinde Elektrik Piyasalarının Rolü: Almanya Enerji Dönüşümünden Örnekler

Elektrik sisteminin güvenli olarak işleyişinin ötesinde, dayanıklılık olarak adlandırılan olağanüstü koşullarda da işletimle ilgili becerilerini sürdürmeleri beklenmektedir. Herhangi bir elektrik sisteminin dayanıklılığı çeşitli sistem desteklerinin beraberinde getirdiği esneklikle artar. Elektrik sistemine esneklik sağlayacak daha esnek kömür santralleri ya da enerji depolama gibi teknoloji bazlı seçeneklerin yanında, regülasyon ve piyasa temelli kaynaklar da mevcuttur. Bu raporda, elektrik piyasasının güneş ve rüzgâr entegrasyonu için oynayabileceği kilit rolü gösterebilmek adına, Almanya’da 2015 yılında gerçekleşen güneş tutulması esnasında yaşananlar vaka analizi yoluyla anlatılmaktadır. Bu raporun hazırlanmasında, Agora Energiewende’nin “A word on flexibility, The German Energiewende in practice: how the electricity market manages flexibility challenges when the shares of wind and PV are high” raporu referans olarak kullanılmıştır.

Mart 2020

Related Posts