Net Sıfır 2053: Enerji Sektörü için Politikalar

Net Sıfır 2053: Enerji Sektörü için Politikalar

İklim değişikliği, uluslararası seviyede müdahale gerektiren küresel bir sorundur. Atmosferde bulunan sera gazı emisyonlarının artması sonucunda oluşan iklim değişikliğinin etkileri giderek daha görünür hale gelirken, bu etkilerin azaltılması ve iklim krizinin önüne geçilmesi için ülkeler temiz teknolojileri öne çıkararak iklim-nötr politikalar geliştirmeye başlamıştır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ekonominin tüm sektörlerinde enerji dönüşümünün gerçekleşmesi değer zincirinin tüm aşamalarında köklü değişiklikleri gerektirecektir. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için politika ve düzenlemeler, teknolojik atılımlar ve toplumda kazanılmış tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi pek çok farklı öğenin bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir. Kamunun hayata geçireceği politikalar bütün bu farklı öğelere etki etme potansiyeli taşıyan en önemli araçlardan biridir. Dünyada uygulanan iklim değişikliğiyle mücadele politikaları; karbon fiyatlaması, yenilenebilir enerji teşvikleri, enerji verimliliği destekleri ve standartları, elektrifikasyonu artıracak politikalar, elektrik sisteminde düzenlemeler ve esneklik artırıcı uygulamalar gibi pek çok seçeneği barındırmaktadır. Enerji dönüşümü ve karbonsuzlaşma süreçlerinin daha hızlı ve daha az maliyetli olarak tamamlanabilmesi için bu geniş politika yelpazesi arasından doğru bir bileşimin oluşturulması elzemdir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan güncel iklim ve enerji politikaları ile dünyadaki iyi uygulamalar gözetilerek, Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşması yolunda, ekonominin tüm sektörlerinde izlenebilecek çeşitli politika önerilerinin oluşturulmasıdır.

Related Posts