ICCI 2019 SHURA Özel Oturumu Özet Raporu

ICCI 2019 SHURA Özel Oturumu Özet Raporu

Dünya bir yanında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin, diğer yanında dağıtık üretim teknolojileri ve dijitalleşmenin yer aldığı bir enerji dönüşümüne doğru hızla ilerliyor. Tüm dünyada bu dönüşümü kritik hale getiren başlıca faktör iklim değişikliğini önlemeye yönelik acil aksiyon gerekliliği. Türkiye için çevre ve iklim kaygılarına ek olarak enerji güvenliği ve enerjide yüksek ithalat bağımlılığının azaltılması hedefi dönüşümü vazgeçilmez hale getiriyor.  Bu bağlamda ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanabilmesi ve finansal alanın değişime adaptasyonu dönüşümün gerçekleşebilmesi için önem taşıyor.

Türkiye’de düşük karbonlu, verimli ve maliyet etkin bir enerji dönüşümü için uygun finansman yapısının sağlanması kritik önem taşımaktadır. Özellikle 2019 yılıyla birlikte Türkiye enerji finansmanında hem talep hem arz tarafında bir dönüm noktasına gelmiştir.

Finansmanın talep tarafında, enerjideki dönüşümle birlikte finansmana ihtiyaç duyulan proje ve yatırımcı tipleri çeşitlenmekte, dağıtık enerji, dijitalleşme, enerji verimliliği, akıllı şebekeler ve yenilikçilik, kapasite artışına ek olarak yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmaktadır. Finansmanın arz tarafında ise, finansal kuruluşlar bir yandan ödeme güçlüklerinin ve uluslararası finansal ortamın getirdiği zorlukları aşmaya çalışırken, diğer yandan dönüşümün getirdiği yeni ihtiyaçlara uyum sağlamaya ve risk yönetimini de kapsayan yeni finansal araçlar geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi bu kapsamda 2019 yılının başında “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” adlı geniş kapsamlı bir projeyi başlattı. İstanbul’da düzenlenen 25. International Energy and Environment Fair and Conference (ICCI) 2019 bünyesindeki SHURA özel oturumunda, çıktıları yılın ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılacak olan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” çalışmasının kısa tanıtımının ardından konunun farklı boyutlarıyla ele alındığı panel gerçekleştirildi.

Mayıs 2019

Related Posts