Enerji Hizmet Sağlayıcıları için Yenilikçi İş Modelleri

Enerji Hizmet Sağlayıcıları için Yenilikçi İş Modelleri

Enerji Hizmet Sağlayıcıları İçin Yenilikçi İş Modelleri raporu, tüketicileri enerji dönüşümünde merkeze alarak, enerji hizmet sağlayıcılarının sunacakları enerji ve enerji dışı yenilikçi ve dönüştürücü iş modellerini incelemektedir. Raporda iş modellerinin detaylı analizinin yanı sıra, iş modellerini destekleyen itici güçler, ilgili politika konuları, iş modellerinin enerji sistemi dönüşümüne katkıları, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri ve Türkiye’deki durum ortaya konmaktadır. Her bir iş modelinin potansiyel fayda ve maliyetlerinin ne olduğu nitel olarak analiz edilmekte, bu analiz sonucunda Türkiye’de uygulanması görece daha kolay olan iş modelleri için öneriler geliştirilmektedir.

Kasım 2022

Related Posts