Dönüşümün Faydaları

Enerji dönüşümü ile beraber yenilenecek olan daha güvenli, uygun fiyatlı, temiz ve sürdürülebilir enerji sistemi, enerji güvenliği, istihdam, ekonomik faaliyetler ile çevre ve insan sağlığı alanlarında önemli faydalar sunmaktadır.

Enerji Güvenliğinin Sağlanması:

Yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış, enerji arz kaynaklarında çeşitlilik sağlayacak, enerji üretimini yerelleştirecek ve ithalat ihtiyaç ve maliyetlerini düşürecektir. Aynı zamanda, tedarik zincirinde aksama ve teknik sistem arıza riskini düşürecek ve fiyat dalgalanmasını azaltacaktır. Daha verimli bir enerji sistemi daha az kaynak kullanacak ve, daha yenilenebilir bir enerji sistemiyle birlikte, daha güvenli bir enerji arzı oluşmasını sağlayacaktır.

Yeni İstihdam Alanlarının Yaratılması:

Bugün enerji sektöründe 40 milyonun üstünde kişi çalışmaktadır (doğrudan ve dolaylı olarak). Bunların 10 milyonu yenilenebilir enerji sektöründe çalışmaktadır. Enerji dönüşümün yaratacağı yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artış ve daha verimli bir enerji sistemi ve düşük karbonlu teknolojiler enerji tedarik zincirinin tamamında yeni iş fırsatları yaratacaktır.

Ekonomik Faaliyetin Arttırılması:

Enerji dönüşümü, yeni yatırımları teşvik ederek ve bunlara imkan tanıyacak yeni pazar araçlarıyla ekonomik faaliyeti arttıracaktır. Bu da, ülkelerin kişi başı gelirlerinin artmasına fayda sağlayacaktır. Bunun yanında, sadece gelirle ölçülemeyecek, farklı alanlarda insan refahını iyileştirecek faydada enerji dönüşümü sayesinde gelecektir; daha iyi bir çevre, daha çok istihdam olanakları ve modern yaşamlarımızda daha yüksek refah ve performans.

Çevrenin Korunması:

Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbon dioksit, iklim değişikliğinin birincil etmeni olarak kabul edilmektedir. Fosil yakıtlar üretimi ve tüketimi aynı zamanda insan sağlığına zararlı çeşitli hava kirleticilerini de açığa çıkarmaktadır. Fosil yakıtlara daha az bağımlı, daha yenilenebilir enerji temelli ve verimli bir enerji sistemi, gezegeni küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda sınırlayan ve daha temiz bir yerel çevre patikasına sokacaktır.

Kamu Sağlığının Korunması:

Fosil ve geleneksel kaynakların çıkarılması sırasında meydana gelen kirlilik ve yakıt tüketimi sırasında iç ve dış mekanlarda gerçekleşen hava kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Enerji dönüşümü öncelikle insan sağlığını iyileştirilmesine, aynı zamanda da hükümet bütçelerindeki sağlıkla ilgili harcamaların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.