Doğal Afetler Karşısında Elektrik Sisteminin Güçlendirilmesi

Doğal Afetler Karşısında Elektrik Sisteminin Güçlendirilmesi

Enerji güvenliği ve temini, hem depremler hem de iklim değişikliği sebebiyle orman yangınları, seller, aşırı soğuk ve sıcaklar, toprak kayması gibi diğer doğal afetlerin sayısının arttığı son yıllarda dünya çapında bir sorun haline gelmiştir. Elektrik sistemi odağında ele alındığında, bugün birçok temel hizmet sistemin sürekliliğine ve doğru kurgulanmasına bağlıdır. Türkiye’de 11 ilde büyük can ve mal kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, elektrik sisteminin nasıl kurgulandığının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu raporda, doğal afetlerin elektrik sistemi üzerindeki etkileri araştırılarak, elektrik sisteminin nasıl güçlendirilebileceği, afet öncesi ve sonrası hazırlık bağlamında neler yapılabileceği ve Türkiye elektrik sisteminin afetlere karşı güçlendirilmesi için atılması gereken somut adım önerileri incelenmektedir.

Mart 2023

Related Posts