Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye için Öneriler

Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye için Öneriler

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) iş birliğiyle hazırlanan ‘Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler’ raporu, Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi YEKA mekanizması için etkili bir yarışma sistemi tasarlanmasına katkı sağlanmasını hedeflemektedir. Uluslararası örneklerin incelendiği raporda, ihalelerde gerçekçi teklifler verilebilmesi için gereken kapsamlı analizler ve ölçümlerden, başvuru yapacak adayların teknik ve finansal yeterliliğine kadar YEKA mekanizması yarışmalarıyla ilgili tüm konularda öneriler sunulmaktadır.

Ekim 2023

Related Posts