Power Flow Simulator

SHURA, Türkiye elektrik sisteminin basitleştirilmiş interaktif bir simülasyonunu tüm paydaşların kullanımına sunuyor. Simülasyon vasıtasıyla, bir sistem operatörü perspektifinden üretim ve tüketim değişikliklerinin Türkiye elektrik iletim şebekesi üzerinde yaratacağı etkileri gözlemleyebilir, farklı arz ve talep sistem dengesi çözümleri oluşturarak karbon emisyonları ve sistem maliyetindeki değişiklikleri test edebilirsiniz.

Elektrik sistemleri, tüm ekonominin karbonsuzlaşmasının bel kemiğini ve net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılmasındaki temel unsurları temsil etmektedir. Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çıktığı bu yolculukta, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine azami entegrasyonu ile eş zamanlı olarak iletim şebekelerinin gelişimi büyük önem arz etmektedir.

Türkiye elektrik iletim şebekesi, farklı üretim teknolojilerini barından güçlü bir altyapıya sahiptir. Elektrik sisteminde arz ve talebin anlık olarak dengede olması temel amaçtır. Önümüzdeki süreçte güneş ve rüzgar enerjisinin sisteme entegrasyonunun artış göstermesinde ve iletim şebekesinin sağlıklı çalışabilmesinde sistem esnekliğinin artması kritik öneme sahip olacaktır. Sistem güvenliğine ve dengesine katkıda bulunan en önemli faktörler arasında; enerji depolama, talep tarafı katılımı, iletim ve dağıtım şebeke genişlemeleri, enterkonneksiyon kapasitelerin artması ve elektrik santrallerinin elektriğin tüketildiği yere göre konumlandırılması bulunmaktadır. Türkiye elektrik sisteminin anlık olarak işletilmesi, tüm bu etkenlerin dikkate alındığı bütüncül bir bakış açısını barındırmaktadır.

Bu doğrultuda, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi olarak tüm paydaşların interaktif olarak kullanabileceği web tabanlı basitleştirilmiş bir Türkiye elektrik sistemi simülasyonunu hayata geçirdik. Simülasyon, Türkiye elektrik sisteminin mevcut durumunu temsil etmemekte ve gerçek verileri içermemektedir. Simülasyonun amacı, basitleştirilmiş bir elektrik sisteminin anlık olarak nasıl işlediğini yenilikçi ve eğlenceli bir uygulamayla kullanıcıların deneyimlemesini sağlamaktır.

“SHURA Power Flow Simulator” ile interaktif olarak elektrik arz ve talebini değiştirebilir, olası şebeke etkilerini neden-sonuç ilişkisini kurarak gözlemleyebilirsiniz. “Explore” menüsü aracılığıyla hazırlanmış olan senaryolar incelenebilir ya da “expert” modu sayesinde alternatif senaryolar geliştirilebilirsiniz. “Play” modunda bulunan olay örgüsünü deneyimleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem odaklı yaklaşımla entegre edilmesi halinde ortaya çıkacak olumlu etkileri interaktif olarak gözlemleyebilirsiniz.

Güzel bir deneyim olması dileğiyle!