Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

by
1541 1541 people viewed this event.

Değerli Katılımcılarımız,

Yenilenebilir enerjinin önemi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dair artan endişeler ve yaşanmaktaolan enerji krizi ile son yıllarda daha da artmış durumdadır. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin artırılması, hem karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşılmasında hem de gelecekteki olası arz krizlerinin
aşılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Günümüzde pek çok ülke, enerji piyasalarında karbonsuzlaşmayı merkeze alan ve farklı sektörleri kapsayan bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu amaca yönelik uzun dönemli stratejiler oluşturuyorlar. Bu dönüşüm süreci; yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu, enerji verimliliği ve özellikle ulaşım ile ısınma sektörlerinde elektrifikasyonun artırılması, talep tarafı katılımının sağlanması gibi pek çok bileşeni içeriyor. Bu bağlamda, güneş ve rüzgar gibi değişken üretime sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine daha fazla entegrasyonunda, elektrik sistem esnekliği kilit rol oynayacaktır.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, “Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri” raporu Türkiye’nin 2053 yılı net-sıfır karbon emisyonu hedefine uyumlu olarak daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin elektrik sistemine entegrasyonunu sağlayacak esneklik seçeneklerinin etkinleştirilmesiyle ilgili politika ve uygulamaları inceliyor. Bu kapsamda raporda, küresel ölçekte ülkelerin hayata geçirdiği esneklik politika ve uygulamalar değerlendirilerek, Türkiye elektrik sistemine uygun olabilecek politika önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Raporun çıktıları 28 Aralık Çarşamba günü 14:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çevrimiçi bir etkinlikle duyurulacaktır. Rapor sunumunun ardından etkinlik kapsamında sektör uzmanlarının katılımıyla düzenlenecek panelde Türkiye elektrik sisteminde esnekliğin artması için öncelikli alanlar ve güncel gelişmeler tartışılacaktır.

Etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

PROGRAM

14.30– 14.40 Açılış konuşması:

Alkım Bağ Güllü

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü

14.40 – 15.00  Sunum: Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri

Dr. Sena Serhadlıoğlu

Kıdemli Enerji Analisti, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

15.00 – 16.00 Panel: Türkiye elektrik sistemi esnekliğinin artması için öncelikli alanlar

Moderatör: Hasan Aksoy

Araştırma Koordinatörü, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Konuşmacılar:

Dr. Ezgi Avcı – Kurucu/CEO, Bosphorus AI

Merden Yeşil – AR-GE Müdürü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Doç. Dr. Muhsin Mazman – Enerji Depolama Direktörü, T-Dinamik

 

 

Tarih

2022-12-28 @ 02:30 PM
2022-12-28 @ 04:00 PM
 

Yer

Online event

Paylaş