Sena Serhadlıoğlu

Kıdemli Enerji Analisti

Sena Serhadlıoğlu, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Kıdemli Enerji Analisti olarak görev almaktadır. Sena, SHURA’ya katılmadan önce Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Mühendislik ve Teknik Danışmanlık biriminde Yönetici Mühendis olarak çalıştı. TSKB’deki görevi çerçevesinde danışmanlık veya yatırım projelerinin teknik değerlendirmesini ve çevresel-sosyal etkilerin incelenmesi çalışmalarını yürüttü. Çeşitli uluslararası finans kurumlarından fon sağlama süreçlerinde ise ön çalışmalarda bulunarak katkı sağladı. TSKB’deki görevinden önce özellikle rüzgar enerjisi üzerine teknik danışman olarak çalıştı. Profesyonel kariyerine DNV GL’de başlayan Sena, green-field aşamasındaki pek çok rüzgar enerjisi santrali için teknik fizibilite çalışmaları yürüttü. Sonrasında 3E Türkiye firmasında yenilenebilir enerji kapsamında iş geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.

Sena akademik olarak ise İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden lisans, Tokyo Üniversitesi Kuantum Mühendisliği ve Sistem Bilimleri bölümünden yüksek lisans ve Oxford Üniversitesi Mühendislik Bilimleri’nden doktora derecelerini almıştır.