Türkiye için Enerji Verimliliğini Destekleyen Piyasa Temelli Politika Mekanizmalarının Tasarımı

Türkiye için Enerji Verimliliğini Destekleyen Piyasa Temelli Politika Mekanizmalarının Tasarımı

Enerji verimliliği, 1980’li yıllardan bu yana Türkiye’nin öncelikli bir enerji kaynağı olarak tüm enerji ve çevre stratejilerinin odağında bulunmaktadır. SHURA’nın 2020 yılının Ekim ayında yayımlamış olduğu “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” çalışmasına göre tüm elektrik değer zincirinde 2030 yılında ETKP 2017-2023 Talep Projeksiyonunun ötesinde %10 ek tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel 2030 yılında toplam 49 TWh ve 6,6 TWh elektrifikasyonla 42,3 TWh net tasarruf anlamına gelmektedir.

Analiz sonuçlarına göre bu net tasarrufun üçte birine piyasa temelli politika mekanizmalarıyla ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin sahip olduğu detaylı ve kapsayıcı mevcut enerji verimliliği mevzuat uygulamalarını ve bu uygulamalardaki güncellemeleri destekleyecek şekilde özellikle düşük maliyetli ve etkin teknoloji uygulamalarının sağlanması için piyasa temelli politika mekanizması araçları bir an önce hayata geçirilmelidir.

SHURA’nın “Türkiye için enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizmalarının tasarımı: enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları çalışmasının ana amacı, Türkiye’nin enerji dönüşümüne önemli katkı yapacağı düşünülen ve Türkiye’nin ana enerji verimliliği politikaları içerisinde yer bulan enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları konusunda altyapı, tasarım ve uygulamaya yönelik politika önerileri geliştirmektir. Bu amaçla uluslararası boyutta “enerji verimliliği yükümlülük sistemi” ve “enerji verimliliği yarışmaları” geliştirilirken dikkate alınan tasarım özellikleri ve finansman mekanizmaları elektrik enerjisi sektörü özelinde incelenmiş, Türkiye’de “enerji verimliliği yükümlülük sistemi” ve “enerji verimliliği yarışmaları”nın uygulanmasına yönelik ana faktörler, tasarım özellikleri ve finansman mekanizmaları Türkiye’deki mevcut durum analiz edilerek ve uluslararası deneyimle karşılaştırarak bir kıyaslama çalışması gerçekleştirilmiş. detaylı ve çok aşamalı paydaş görüşmeleriyle yapı önerileri ve uygulamaya yönelik politika önerileri oluşturulmuştur.

Related Posts