Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2022

Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2022

2021 yılı, Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 2053 yılı için net sıfır hedefinin ilan edilmesiyle Türkiye enerji sektörü için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yerli enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanılması ve enerji verimliliği, Türkiye’nin ulusal enerji politikasının merkezinde yer almaktadır. Bu vizyon, ülke çapında yenilenebilir enerji kapasitesi artışının hızlanmasını ve yerli olarak üretilen teknolojilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Ancak net sıfıra ulaşmak, 2053’e yönelik uzun vadeli bir enerji dönüşümü ve iklim stratejisinin oluşturulmasını ve tüm etkilerin detaylı analiz edildiği planlamaları gerektirecektir.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan ‘Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2022’ raporunda, Türkiye’nin enerji dönüşümü ‘yenilenebilir enerji’, ‘enerji verimliliği’, ‘elektrifikasyon’ ve ‘yeni teknolojiler’ başlıkları altında değerlendirilmekte ve 2022 yılını odağına alarak geçmiş yıllardan günümüze kadar olan eğilimler analiz edilmektedir. Rapor aynı zamanda, Türkiye enerji dönüşümünü tüm yönleriyle değerlendirmeyi ve ileriye yönelik bir vizyon ortaya koymayı hedeflemektedir.

Related Posts