Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Tedariki ve Belgelenmesi

Yenilenebilir enerjinin, tüketiciler tarafından ayrı bir ürün olarak talep edilmesi günümüzde giderek yaygınlık kazanmaktadır. Özellikle çok uluslu ve kurumsal şirketlerin yenilenebilir enerjiyi, enerji piyasalarından ya da uzun vadeli alım anlaşmaları yoluyla tedarikçilerden almayı taahhüt etmeleri, kamu teşviklerinin giderek azaldığı pazarlarda, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve gerekli finansmanı sağlamayı kolaylaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji sertifikaları, yenilenebilir enerjinin standart ve güvenilir biçimde belgelenmesini sağlayarak; yenilenebilir enerji tüketicilerinin gönüllü veya zorunlu beyanlarının tescillenmesi için kullanılmaktadır. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedarikine ve belgelenmesine yönelik adımlar 2020 yılında atılmaya başlanmıştır. 14 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) ile yenilenebilir enerji tarifesi oluşturulmuş ve yenilenebilir enerji nitelik sertifikalarının hayata geçirileceği duyurulmuştur.

Uluslararası sertifika sistemleriyle benzer süreçleri ve özellikleri taşıyan YEK-G sertifikası tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi belgeleme ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacaktır ancak, bununla netleştirilmesi gereken bazı alanlar bulunmaktadır. EPDK tarafından planlanan yol haritasında, Türkiye’nin, AB’deki enerji sertifikaları standartlarını belirleyen İhraç Kuruluşları Birliği’ne (Association of Issuing Bodies, AIB) üyeliği ve Avrupa Enerji Sertifika Sistemi’ne (European Energy Certificate System, EECS) dahil olması yer almaktadır. Bu sayede Türkiye’deki sertifikaların Avrupa Birliği’nde de geçerlilik kazanması ve ticaret olanaklarının genişlemesi hedeflenmektedir.  Orta vadede ise bu sertifikaların AB karbon vergisi yükümlülüklerinde kullanılabilecek bir enstrüman olabileceği düşünülmektedir.