Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” Semineri

Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” Semineri

by
3661 3661 people viewed this event.

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 15 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştireceği “Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” seminerinde çevre ve iklim politikaları perspektifinde yerelde enerji verimliliği uygulamaları, iş modelleri ve finansman tartışılacak. SHURA Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto, yerel yönetimler odağından Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı konusunda konuşacak.

 

Tarih

2022-01-15 @ 02:00 PM to
2022-01-15 @ 04:30 PM
 

Mekan

 

Etkinlik Türü

 

Etkinlik Kategorisi

Paylaş: