Sibel Çetinkaya

Deloitte Türkiye’nin Danışmanlık İş Birimleri Lideri ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Sibel Çetinkaya’nın, 20 yılı Deloitte Danışmanlık Hizmetleri’nde olmak üzere iş hayatında toplam 30 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Çetinkaya, Deloitte Türkiye’nin 2013 Haziran-2016 Mayıs tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Kasım 2006 – Mayıs 2012 yılları arasında, Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi ve Gayrimenkul ve İnşaat Sektörleri Liderliği görevinde bulunmuş, elektrik piyasasının serbestleşmesi, enerji sektörünün dönüşümünde aktif rol almıştır.  Sibel ayrıca Deloitte Eğitim Vakfı’nda da yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.

Çetinkaya’nın büyük ölçekli strateji ve operasyonlar ile BT programları projeleri, yeniden yapılandırma, strateji geliştirme, iş süreçleri mühendisliği, BT uygulamaları geliştirme ve uygulama, elektrik üretimi, iletimi, ticareti, dağıtım ve perakende satışı, petrol dağıtımı, doğal gaz iletimi ve çevre konularında tecrübesi bulunmaktadır. Deloitte uzun yıllardır sektöre odaklı bir ekip ile çalışmalarını sürdürmekte ve çok sayıda sektör uzmanı yetiştirmektedir.

Çetinkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Yine aynı üniversitede, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Yönetimi alanında lisansüstü derecesine sahiptir.

Çetinkaya Deloitte’un Türkiye enerji piyasası ile ilgili geliştirmiş olduğu ve ses getiren raporlarının fikir liderliğini yapmaktadır ve ayrıca ulusal birçok sektörel organizasyonun aranan konuşmacılarındandır.

Seçilmiş projelerinden örnekler:

 • TEİAŞ, Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi Projesi (Türkiye Elektrik Piyasası’nın serbestleşmesinde kritik öneme sahip olan projedir)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2019 Dönemini Kapsayan Stratejik Plan Hazırlama Çalışması
 • EPDK, Enerji Borsasının Kuruluşu Projesi
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi, AB Müktesebatına Uyum, BOTAŞ’ın Ayrışma Desteği ve Kamu Bilincinin Arttırılması Projesi
 • Socar Süreç Tasarımı ve IT Dönüşüm Projesi
 • Tanap Süreç Tasarımı ve IT Dönüşüm Projesi
 • Socar Ticaret Stratejisi Dönüşümü Projesi
 • ELDER, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin finansal, hukuksal ve operasyonel ayrıştırılması projesi
 • Sayısız özel sektör enerji yatırımlarında uluslararası ve yerli yatırımcılara fizibilite, fiyat tahmini, piyasa analizi, finansmana destek çalışmaları
 • Türkiye Petrolleri özelleştirme öncesi ve sonrası yeniden yapılanma projeleri
 • Özelleştirilen Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsal dönüşüm projeleri (Osmangazi EDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ, Dicle EDAŞ, Aydem, Akedaş)
 • Entegre Bilişim Sistemleri Altyapısı ve Şartnamesi Oluşturma Projesi – Uludağ EDAŞ, Çamlıbel EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ
 • Özel sektör doğal gaz depo yatırımcısı için doğalgaz depolama tarife düzenlemeleri
 • Birçok özel sektör oyuncusunun enerji piyasaları stratejilerinin belirlenmesi
 • Özelleştirme sonrası Petrol Ofisi’nin yeniden yapılandırılması ve yeni süreçlerin, organizasyonun ve IT sistemlerinin hayata geçirilmesi
 • Enerjisa üretim planlama süreçlerinin yapılanması ve altyapı projesi
 • EUAŞ üretim planlama ve altyapı projesi