Sermin Onaygil

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 

Eğitim Durumu

·          Doktora: İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Programı, 1990

·          Yüksek Lisans: İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Programı, 1983

·          Lisans: YTÜ, Elektrik Mühendisliği, 1979

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·          Profesör, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ağustos 2003 – devam.

·          Doçent, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim 1994 – Ağustos 2003

·          Araştırmacı, Philips Lighting Design and Application Center, Eindhoven, Hollanda, Eylül 1992- Eylül 1993

·          Yardımcı Doçent, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Aralık 1991 – Ekim 1994

·          Teknisyen Mühendis, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nisan 1980 – Aralık 1991

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·          Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Temmuz 2002 – devam.

·          Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Temmuz 2002 – devam.

·          Enerji Enstitüsü Kurul Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Temmuz 2002 – devam.

·          Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 2008 – Aralık 2009

·          Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı Koordinatörlüğü, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Temmuz 2003 – Haziran 2009 ve Aralık 2009 – devam.

·          Rektör Danışmanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mayıs 2001 – Ağustos 2004 ve Mayıs 2006 – Ağustos 2008

·          Burs Ofisi Koordinatörlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ağustos 1999 – Mayıs 2001

·          Elektrik Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ekim 1995 – Ocak 1997

·          Elektrik-Elektronik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997 – 2000

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

·          EBT535 Endüstride Enerji Yönetimi, Güz Yarıyılı

·          EBT614E Intelligent Building Systems, Bahar Yarıyılı

Dersin Verildiği Program adı: Endüstri Ürün Tasarımı Lisans Programı

·          EUT339 Aydınlatma Aygıt Tasarımı Temel İlkeleri

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·          Sanayi ve Binalarda Enerji Yönetimi ve Tasarruf Yöntemleri

·          Enerji Verimliliği Stratejileri Modellemesi ve Veri Tabanı Oluşturulması

·          Akıllı Bina Sistemleri

·          Aydınlatma Teknolojisi

·          Led Işık Kaynaklı Aydınlatma Armatürü Tasarımı

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·          Lighting Research & Technology

·          TUBITAK Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences

·          Springer Publishing (Book review)

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·          Aydınlatma Türk Milli Komitesi (Kurucu üye ve Başkan Yardımcısı)

·          CIE International Commission on Illumination (Div.4 Türkiye Temsilcisi)

·          TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (Kişisel üye)

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·          “Endüstri Tesislerinde Enerji Verimli Aydınlatma Teknikleri ve Örnek Çalışma”, M.Reha Gökmen, İTÜ Enerji Enstitüsü, Ocak 2010

·          “Biyokütle Enerji Potansiyelinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, F. Enda Çağal, İTÜ Enerji Enstitüsü, Mayıs 2009.

·          “Güneş Enerjili Sistemlerin Yol Aydınlatması Amaçlı Kullanımı”, Mustafa Büyükkılıç, İTÜ Enerji Enstitüsü, Mayıs 2009

·          “Ticari Binalarda Enerji Performans Kriterlerinin Belirlenmesi”, Özgür Şahin Özüpak, İTÜ Enerji Enstitüsü, Ekim 2008

·          “Tekstil Sanayinde Enerji Verimliliği ve Enerji Verimli Motor Sistemleri”, Evren Önöz, İTÜ Enerji Enstitüsü, Haziran 2008

·          “Yol Aydınlatması Otomasyonu”, Burcu Büyükkınacı, İTÜ Enerji Enstitüsü, Mayıs 2008

·          “Yol Aydınlatmasında Enerji Maliyet Analizi”, Özlem Özkızılkaya, İTÜ Enerji Enstitüsü, Ocak 2008

·          “Yeraltı Metro Sistemlerinin Aydınlatılmasında Enerji Etkinliği”, Selçuk Tuna, İTÜ Enerji Enstitüsü, Ocak 2008

·          “Aydınlatma Armatür Tasarımında Gerçek Değer ile Tasarım Değerinin Karşılaştırılması”, Hasan Gürkan Güler,  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2007

·          “Kontrol Sistemlerinin Kullanıldığı Yol Aydınlatması Tesisat Kriterlerinin Görülebilirlik Esasına Göre İncelenmesi”, Sevgi Başak Semiz, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006

·          “Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Türkiye’de Serbest Tüketici Uygulaması”, Ali Uygar Gürbüz, İTÜ Enerji Enstitüsü, Mayıs 2006

·          “Konutlarda Enerji Yönetimi: Kompakt Fluoresan Lamba Kullanımı”, Emre Erkin, İTÜ Enerji Enstitüsü, Aralık 2004

·          “Işık Kirliliği”, Ali Alper, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2003

·          “Aydınlatma Kontrol Sistemlerinde Bulanık Mantık Yönteminin Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi”, Eralp Hikmet Gürsoy, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2003

·          “Ofis Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Giriş Verilerinin Bulanık Mantık ile Belirlenmesi”, Pınar Tümer, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2001

·          “Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamaları”, Gökhan Avincan, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1999

·          “Mağaza Aydınlatmasında Dört Köşe Yaklaşımı Metodu ve Türkiye’deki Uygulamaları”, Murat Kuzumoğlu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1998

·          “Sahne Aydınlatması”, Ayşe Sedef Ayter, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 1999

·          “Ofis Aydınlatması”, A. İlkay Öncel, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1996

·          “Endüstriyel Aydınlatma”, Uğur Aras, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1994

Doktora

·          “Yol Aydınlatması Hesaplarının Görülebilirlik Düzeyi Esas Alınarak Yapılabilmesi İçin Gerekli Kriterlerin Belirlenmesi, Önder Güler, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Aralık 2001

·          “Ofis Aydınlatma Kontrol Sistemlerinde Kullanılacak Verilerin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi”, Nesrin Çolak, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Şubat 1999

·          “Engelli Hacimlerde Verim Yöntemi ile Aydınlatma Hesabında Engel Faktörünün Belirlenmesi”, İsmail Mısır, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Ocak 1998

Araştırma Projeleri

·          Proje ismi: Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifika Programı
Destekleyen kuruluş: Siemens Akademi,Türkiye
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2010 – devam
Görevi: Koordinatör, Eğitmen

·          Proje ismi: Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği Farkındalık Projesi
Destekleyen kuruluş: Heinrich Böll Stiftung Derneği
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2008 – Ocak 2009
Görevi: Koordinatör, Eğitmen

·          Proje ismi: Türkiye Yol Aydınlatma Tesisatlarının İyileştirilmesi
Destekleyen kuruluş: TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Şubat 2005 – Aralık 2006
Görevi: Yönetici

·          Proje ismi: Yol Aydınlatması Hesaplarında Ortalama Görülebilirlik Düzeyi Düzgünlüğü Kriterlerinin Sayısal Değerinin Belirlenmesi
Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Temmuz 2002 – Temmuz 2003
Görevi: Yönetici

·          Proje ismi: Ofislerde Kontrol Düzenekleriyle Çalışma Konforu ve Enerji Tasarrufunun Sağlanması
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ekim 1998 – Ekim 2001
Görevi: Yönetici

·          Proje ismi: Ofislerde Kontrol Düzenekleriyle Çalışma Konforu ve Enerji Tasarrufunun Sağlanması
Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 1998 – Mart 2000
Görevi: Yönetici

·          Proje ismi: “Hi-Lights” Günışığı Kontrol Sistemleri
Destekleyen kuruluş: AB ve Philips Lighting, Hollanda
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Eylül 1992 – Eylül 1993
Görevi: Araştırmacı

Lisansüstü Tez Projeleri

·          Proje ismi: Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Stratejilerinin Enerji-Ekonomi-Çevre Modellemesi ile Değerlendirilmesi
Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2009 – devam
Görevi: Yönetici

·          Proje ismi: Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Kullanılması
Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mayıs 1999 – Ağustos 2001
Görevi: Yönetici

Danışmanlıklar

·         TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Yol Aydınlatmaları

·         Philips Aydınlatma AŞ, Aydınlatma Teknolojileri ve Uygulama Projeleri

·         Siemens AŞ, Aydınlatma Teknolojileri ve Uygulama Projeleri

Diğer

Uluslar arası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun Standart, Öneri Hazırlama Teknik Komitelerinde Aktif Görevler.

·         TC 4-15 “Road Lighting Calculations, Test Data and Measurements” (Başkan)

·         TC 4-21 “Calculation of Tunnel Lighting Quality Criteria”

·         TC 4-35 “Tunnel Lighting”

·         TC 4-36 “Visibility Design for Road Lighting”

·         TC 4-44 “Management and Maintenance of Road Lighting (Intelligent road lighting)”

·         TC 4-47 “Application of LED’s in Transport Lighting and Signaling”

Uluslararası makaleler

·         B. Manav, Ö. Güler, S. Onaygil, M.Ş. Küçükdoğu, “A Research on Office Workers’ Color Preferences: Five Color Samples Under Six Lighting Alternatives”. Arkitekt, sayı:520-521-522, sayfa no:22-31, 2009

·         S. Onaygil, “The Importance of Lighting Among Energy Efficiency Studies in Turkey” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 17, No. 1, 2009

·         E. Erkin, S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 16, No. 1, 2008

·         Nazzal, Ö. Güler, S. Onaygil, “Subjective Experience of Discomfort Glare in a Daylit Computerized Office in Istanbul and its Mathematical Prediction with the DGIN Method” ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University,Vol 54, No. 3, p. 96-107, January 2005

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Effects of Road Types on the Visibility of the Target”, ABC Journal, Vol. 2, p. 1–8, May 2003

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Determination of the Energy Saving by Daylight Responsive Lighting Control Systems with an Example from Istanbul”, Building and Environment, Vol 38/7, pp.973-977, July, 2003

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Determination of the Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting with Examples from Turkey”, Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research, vol.18/1, pp. 85-91, March, 2003

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “The Effect of Luminance Uniformity on Visibility Level in Road Lighting”, Lighting Research & Technology, vol. 35.3, pp.199-215, 2003

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “A New Criterion for Road Lighting: Average Visibility Level Uniformity”, Journal of Light & Visual Environment, Vol.27, No.1, pp.39-46, 2003

·         S. Onaygil, N. Çolak, D. Enarun, A. Yener, “A Project on Automatically Controlled Office Lighting Systems”, Ingineria Il Illuminatului, 2, pp. 19-25, 1999

·         S. Onaygil, “Parameters Affecting the Determination of the Tunnel Threshold-Zone Luminance”, Turkish Journal of Engineering&Environmental Sciences, 23, pp.1-8, 1999

·         N. Çolak, S. Onaygil, “Prediction of the Artificial Illuminance Using Neural Networks”, Lighting Research & Technology, vol. 31.2, pp. 63-66, 1999

Uluslararası bildiriler

·         E. Acuner, E. Erkin, S. Onaygil, “Legislative Framework of Building Sector Energy Efficiency in Turkey”, IEECB10, 13-14 Nisan 2010, Frankfurt, Almanya

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Acuner, “Saving Potentials in Energy Consumption of Lighting Systems: Examples from Turkey within the Framework of Energy Efficiency Studies”, CIE Conference on Lighting Quality and Energy Efficiency, 14-17 Mart 2010, Viyana, Avusturya

·         E. Erkin, Ö. Güler, S. Onaygil, “An investigation on impacts of daylight responsive control systems in terms of energy quality and saving”, LUX Europa 2009, Turkish National Committee of Illumination, 9-11 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye, sayfa. 697-703.

·         E. Acuner, E. Erkin, S. Onaygil, “Lighting at hotels in Antalya: Is it efficient enough?”, LUX Europa 2009, Turkish National Committee of Illumination, 9-11 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye, sayfa. 675-683.

·         Ö. Özkızılkaya, S. Onaygil, “Effects of parameters in road lighting cost calculation formulas”, LUX Europa 2009, Turkish National Committee of Illumination, 9-11 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye, sayfa. 249-257.

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Technologies in Road Lighting”,  Selected Papers of the Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, 27-29 Mayıs 2009, Budapeşte, Macaristan, CIE x034:2010

·         S. Onaygil, Ö. Özkızılkaya, “Energy Cost Analysis in Road Lighting”, s. 79-88, The Fourth Conference BalkanLight 2008, Ljubljana, Slovenya, 7-10 Ekim 2008

·         S. Onaygil, “The Importance of Lighting Among Energy Efficiency Studies in Turkey”, s. 15-22, The Fourth Conference BalkanLight 2008, Ljubljana, Slovenya, 7-10 Ekim 2008

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Importance of the Installation Design in Optimal Solution of Urban Lighting”, s. 78-87, Light Pollution & Urban Lighting International Symposium, İstanbul, 6-8 Eylül 2007

·         S. Onaygil, S.B. Gürsoy, Ö. Güler, “Examination of Small Target Visibility and Visibility Level as Road Lighting Design Criteria”, s. D4-80-D4-83, 26th Session of the CIE, Proceedings Volume 1, Pekin, Çin, 4-11 Temmuz 2007

·         E. Erkin, S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction”, p. D3-57-D3-60, 26th Session of the CIE, Proceedings Volume 1, Beijing, 4-11 July 2007

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Efficiency in Street Lighting of Turkey”, Urban Nightscape 2006, 21-23 September, Athens, 2006

·         Ö. Güler, S. Onaygil, E. Erkin, “Investigations of the Studies on Visibility Concept in Road Lighting”, LUX EUROPA 2005, 10th European Lighting Conference, 19-21 September, Berlin, 2005.

·         S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, H. Saygın, “A Case Study in İstanbul: Energy Saving by Using Compact Fluorescent Lamps in the Residences”, LUX EUROPA 2005, 10th European Lighting Conference, 19-21 September, Berlin, 2005.

·         S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Applicable Light Points in the Residences for Compact Fluorescent Lamps and Potential Energy Saving”, The 3rd International Conference Illuminat 2005 and The 3rd Balkan Conference on Lighting, p.31-1-5, 2-3 June, Cluj-Napoca, Romania, 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “The Effect of Observer Position and Movement on Road Lighting Criteria”, The 3rd International Conference Illuminat 2005 and The 3rd Balkan Conference on Lighting, p.32-1-7, 2-3 June, Cluj-Napoca, Romania, 2005

·         Ö. Güler, S. Onaygil, E. Erkin, “The Effect of Vehicle Headlights on Visibility Level in Road Lighting” Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Energy Efficient Lighting by Compact Fluorescent Lamps (CFLs) at the Residences”, Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Energy Saving by Using Compact Fluorescent Lamps at the Residences”, XII National Conference LIGHT’2004, pp. 101-104, Varna, July 2004

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “The Effect of Observer Positions for Lavg and Uo in Road Lighting”, XII National Conference LIGHT’2004, pp. 38-43, Varna, July 2004

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Evaluation of Visibility Level Formula in Road Lighting with Field Measurements”, Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. 245-249, Bursa, December 2003

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Comparison of the Different Interpolation Methods Used for Estimating the Luminous Intensity Values in Road Lighting”, 25th Session of the CIE, pp. D4 14-17, San Diego, June-July 2003

·         Nazzal, Ö. Güler, S. Onaygil, “Experience of Glare in a Daylighted Office Environment and its Mathematical Prediction with the New Discomfort Glare Method”, 25th Session of the CIE, San Diego, June-July 2003

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “A New Criterion for Road Lighting: Average Visibility Level Uniformity”, Light & Lighting 2002 International Conference, Bucharest, November 2002

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting”, International Conference on Tunnelling & Underground Space Use, pp. 419-428, Istanbul, October 2002

·         S. Onaygil, P. Tümer, E. Gürsoy, “Employability Examination of Fuzzy Logic Method in Lighting Control Systems”, Balkan Light’02, The 2nd Balkan Conference on Lighting, pp. 87-94, Istanbul, October 2002

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Effects of  Road Types on the Visibility of the Target”, Balkan Light’02, The 2nd Balkan Conference on Lighting, pp. 53-60, Istanbul, October 2002

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Comparison of the Calculated and Experimental Results for Visibility Level on the Road”, ELECO 2001 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. 168-172, Bursa, November 2001

·         E. Erkin, S. Onaygil, “Three-Dimensional Lighting Simulation by using Radiance Ray-Tracing Method”, Istanbul 2001 International Lighting Congress, pp. 508-514, Istanbul, September 2001

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Determination of Necessary Criteria for Calculations of Road Lighting Based on Visibility Level”, Istanbul 2001 International Lighting Congress, pp. 465-472, Istanbul, September 2001

·         D. Enarun, M. Küçükdoğu, S. Onaygil, A. Yener, “A Comparison of the Predicted Average Sky Illuminances with the Measured Values in Istanbul”, Lux Europa 2001, The 9th European Lighting Conference, pp. 346-349, Reykjavik, June 2001

·         S. Onaygil, N. Çolak, D. Enarun, A. Yener, “Energy Saving by Daylight Responsive Lighting Control Systems”, Lux Europa 2001, The 9th European Lighting Conference, pp. 315-317, Reykjavik, June 2001

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Variations of the Visibility Levels Depending on the Road Lighting Installation Parameters”, Lux Europa 2001, The 9th European Lighting Conference, pp. 110-115, Reykjavik, June 2001

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “New Criteria for Road Lighting Calculations”, The First Balkan Junior Conference on Lighting, Lighting Architecture Design, pp. 17-22, Varna, June 2000

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Visibility Level in Road Lighting Calculations”, Light & Lighting 2000 International Conference, Bucharest, May 2000

·         S. Onaygil, N. Çolak, D. Enarun, A. Yener, “Energy Saved by Using Automatically Controlled Lighting System”,Light&Lighting 2000 International Conference, Bucharest, May 2000

·         S. Onaygil, N. Çolak, “Effects of Existing Lighting Control Systems on People”, Eleco’99-International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. 450-453, Bursa, December 1999

·         Ö. Güler, N. Çolak, S. Onaygil, “Experimental Study for Determining Effects of Dimness Level”, Eleco’99-International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. 445-449, Bursa, December 1999

·         S. Onaygil, N. Çolak, D. Enarun, A. Yener, “A Project on Automatically Controlled Office Lighting Systems”, The 1st Balkan Conference on Lighting, pp. 80, Varna, October 1999

·         N. Çolak, Ö. Güler, S. Onaygil, “Estimating Intermediate Values of Polar Curve Using Artificial Neural Networks and Comparison with Other Methods”, The 1st Balkan Conference on Lighting, pp. 111-116, Varna, October 1999

·         İ. Mısır, S. Onaygil, D. Enarun, “Determination of the Obstruction Factor for the Average Illumination Level Calculations by the Lumen Method Using Elementary Obstructions”, 24th Session of the CIE, pp. 132-134, Warsaw, June 1999

·         N. Demir, S. Onaygil, “Predicted Artificial Illuminance by Using Neural Network” CIBSE National Lighting Conference, pp. 127-131, London, April 1998

·         S. Onaygil, D. Enarun, “ Determining the Luminance of the Threshold Zone in Tunnel Lighting”, Lux Pacifica’97 (3rd Pacific Basin Lighting Congress), page G-23; G-28, Nagoya, Japan, October 1997

·         S. Onaygil, “The Effect of the Angular Size of the Object on the Required Background Luminance”, CIE Symposium’ 94 on “Advances in Photometıy”, p. 147-152, Vienna, Austria, December 1994

·         S. Onaygil, “Toward Adding Visibility Quality to the Road Lighting Design Computer Programs”, Melecon’94 7th Mediterranean Electrotechnical Conference, p. 1062-1065, Antalya, April 1994

Özet

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Technologies in Road Lighting”, Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, p. 76-78, May 27-29, 2009, Budapest, Hungary.

·         S. Onaygil, E. Acuner, S.A. Akdağ,  (2008), “Energy Efficiency in Turkey: Past, Present and Future”, 31st IAEE International Conference on Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment, 18-20 June 2008, Istanbul, Turkey.

Ulusal makaleler

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Türkiye Kent İçi Yol Aydınlatması”, s. 24-27, Light World Aydınlatma Endüstrisi Dergisi, Şubat – Mart 2007

·         S. Onaygil, “Enerji Planlaması ve Yönetimi “Dünya, Türkiye ve İTÜ’deki Durum”, TESİSAT Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ISSN 1305-2063, sayı 131, sayfa 74-89, Kasım 2006

·         S. Onaygil, “Enerji Verimliliği Yasası’nın Uygulanması”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı: 205, s: 72-74, Haziran 2006.

·         S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Kompakt Fluoresan Lambalarda (KFL) Ömür Maliyet İlişkisi”, Elektrokent Perpa Elektrik-Aydınlatma-Elektronik-Otomasyon-Enerji-Makina-Kontrol Sistemleri Dergisi, s. 244-248, sayı:119, Mart 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, N. Çolak, “ İstanbul Kent İçi Yol Aydınlatmaları”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 188, sayfa 76-82, Ocak 2005

·         S. Onaygil, “Ticari Yapıların Aydınlatmasında Enerji Verimliliği”, TESİSAT Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ISSN 1305-2063, sayı 108, sayfa 106-114, Aralık 2004

·         S. Onaygil, “ Kent İçi Aydınlatma”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 152, sayfa 107-112, Aralık 2001

·         S. Onaygil, “Kent İçi Ulaşımda Aydınlatma”, EMO İstanbul Şube Bülteni, sayı 21, sayfa 34-38, Ağustos 2001

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “ Yol Aydınlatması Önerilerinde Yeni Yaklaşımlar”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 133, sayfa 97-102, Nisan 2000

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “ Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Önemi”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 123, sayfa 146-149, Haziran 1999

·         S. Onaygil, “Yol Aydınlatma Projelerinde Yol Sınıfının Belirlenmesinin Önemi”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 117, sayfa 125-132, Aralık 1998

·         S. Onaygil, “Fluoresan Lambaların Doğru Kullanımı”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 115, sayfa 146-151, Ekim 1998

·         G. Özkan, S. Onaygil, “Optik Lifli Aydınlatma Sistemleri (Fiber Optik Aydınlatma)” 3e Enerji, Elektrik, Elektromekanik Dergisi, sayı 46, sayfa 116-120, Mart 1998

·         S. Onaygil, Ö. Güler “Yüksek Frekanslı Elektronik Balastlar”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 97, sayfa.111-120, Mart 1997

·         S. Onaygil, N. Demir “Ofis Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu” Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 90, sayfa 87-92, Ocak 1996

·         N. Demir, S. Onaygil, “Kompleks Binalarda Aydınlatmanın Kontrolü”, 3e Dergisi, sayı 17, sayfa 66-69, Ekim 1995

·         S. Onaygil, “Endüstri Tesislerinin Aydınlatılması”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 85, sayfa 43-47, Mart-Nisan 1995

·         S. Onaygil, “Bina Dış Yüzeyleri, Tarihi Eserler, Park ve Bahçelerin Aydınlatılması”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 84, sayfa 74-82, Ocak-Şubat 1995

·         S. Onaygil, “Aydınlatma Armatürleri”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 8l, sayfa.76-80, Temmuz-Ağustos 1994

·         S. Onaygil, “Açık Hava Spor Sahalarının Aydınlatması”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 80, sayfa.59-68, Mayıs-Haziran 1994

·         S. Onaygil, “Aydınlatmada Işık Renginin Önemi”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 77, sayfa.74-77, Aralık 1993

·         S. Onaygil, T. Tüfekçi, “Tünel Aydınlatmasında Yalnızca Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lambaların Kullanılması”, Kaynak Elektroteknik Araç Gereç Sanayii Dergisi, sayı 50, sayfa.l6-21, Haziran 1988

Ulusal bildiriler

·         E. Acuner, S. Onaygil, “Dünyadaki Uygulamalar Çerçevesinde Enerji Modellerinin Değerlendirilmesi”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, İzmir, 21-23 Ekim 2009

·         E. Acuner, E. Erkin, S. Onaygil,“ Bina Sektöründe Enerji Verimliliği ile ilgili Yasal Düzenlemeler: Binalarımızı neler bekliyor?”, EVK2009 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009

·         S. Onaygil,“ Enerji Verimliliği Kanunu‘nda Elektrik Mühendisliğinin Yeri”, EVK2009 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatmalarında Led Kullanımı ”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi – V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 123-131, İzmir, 7-10 Mayıs 2009

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci,  “Endüstride Tavan  üksekliğine Bağlı  Aydınlatma Çözümleri ”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ulusal Elektrik Tesisat   Kongresi – V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 70-79, İzmir, 7-10 Mayıs 2009

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci,  “Endüstride Verimli Aydınlatma”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, 15-16 Ocak 2009

·         S. Onaygil, E.Acuner Meylani, “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye için Öneriler”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, 15-16 Ocak 2009

·         M. Bulgan, E. Acuner Meylani, S. Onaygil, E. Erkin, “Yaz Saati Uygulamasının Türkiye’de Konutlarda Aydınlatma Amaçlı Enerji Tüketimine Etkisi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 29-39, Ankara, 27-28 Kasım 2008

·         Ö. Güler, E. Erkin, S.A. Akdağ, S. Onaygil, “Türkiye Pazarındaki Kompakt Fluoresan Lambaların Teknik Açıdan İncelenmesi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 105-115, Ankara, 27-28 Kasım 2008

·         S. Onaygil, B. Büyükkınacı, “Yol Aydınlatması Otomasyonu”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 123-131, Ankara, 27-28 Kasım 2008

·         S. Onaygil, Ö. Özkızılkaya, M. K. Güver, “Yol Aydınlatması Maliyetlerinde Tasarımın Önemi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 115-123, Ankara, 27-28 Kasım 2008

·         S. Onaygil, “Enerji Verimliliği Kanunu ve Aydınlatmadaki Uygulamaları”, IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 7-15, İzmir, 13-15 Kasım 2007

·         Ö. Güler, S. Onaygil, “Yol Aydınlatması Tesisatlarında Armatür Fotometrik Değerlerinin Önemi”, IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyımu, s. 125-135, İzmir, 13-15 Kasım 2007

·         S. Onaygil, “Enerji Verimliliği Kavramı ve İTÜ”, s. 79-81, ENKÜS’2007, İTÜ, 4-5 Aralık 2007

·         S. Onaygil, E. Erkin, E. Acuner Meylani, S.A. Akdağ, “Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri ve Örnek Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye”, s. 293- 310, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Ankara, 22-24 Ekim 2007

·         S. Onaygil, E. Acuner Meylani, “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketler – Dünyadaki Mevcut Duruma Genel Bir Bakış”, s. 41-54, .Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, 1-2 Haziran, 2007

·         S. Onaygil, E. Acuner Meylani, E.Erkin,“Enerji Verimliliği Kanunu’nun Dünya Genelindeki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması”, s. 82-88, EVK2007 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2007

·         S. Onaygil, E. Acuner Meylani, E.Erkin,“Bina Sektörü Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler”, s. 301-306, EVK2007 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2007

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Aydınlatmada Verimlilik”, s. 155-162, 26.Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, Ankara, 11-14 Nisan, 2007

·         S. Onaygil, E. Acuner Meylani, “Enerji Verimliliğinde Yeni Bir Sektör: EVD Şirketleri”, s. 177-188, 26.Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, Ankara, 11-14 Nisan, 2007

·         S. Onaygil, E. Acuner Meylani, E. Erkin. “Bina Sektöründe Enerji Verimliliği İle İlgiliYasal Düzenlemeler ve Uygulamalar”, s.137-146, 26.Enerji Verimliliği HaftasıKonferansı, Ankara, 11-14 Nisan, 2007

·         S. Onaygil, “Enerji Planlaması ve Yönetimi: Dünya, Türkiye ve İTÜ’deki Durum”,    ENKÜS’2006, İTÜ, Haziran 2006

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Goralı, “Ticari Binaların Elektrik Enerjisi Tüketiminde Aydınlatmanın Payı”, s. 157-163, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Ankara, 23-25 Kasım, 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Şehiriçi Yol Aydınlatma Tesisatlarının İyileştirilmesi”, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 63-69, Ankara, 23-25 Kasım, 2005

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatmasında Verimlilik”, EVK 2005 1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 197-201, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005

·         S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Konutların Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Bir Pilot Bölge Çalışma İle İncelenmesi”, EVK 2005 1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 187-191, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005

·         S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Kompakt Fluoresan Lambalarda (KFL) Ömür Maliyet İlişkisi”, ELECO’04 Elektrik-Elekktronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, s. 1-5, Bursa, Aralık 2004

·         Ö. Güler, S. Onaygil, N. Çolak, “Kontrol Sistemlerinde Gerilim ile Aydınlık Düzeyi ve Güç İlişkisi”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 155-160, İstanbul, Ekim 2004

·         S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Konutlarda Kompakt Fluoresan Lamba (Kfl) Kullanımı”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 257-264, İstanbul, Ekim 2004

·         S. Onaygil, Ö. Güler, N. Çolak, “İstanbul Kent İçi Yol Aydınlatmaları”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 65-70, İstanbul, Ekim 2004

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Kavşak Sinyalizasyonundaki LED’li Uygulamaların Standardizasyonu”, 4.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa 31-37, İstanbul, Ekim 2002

·         S. Onaygil, “Aydınlatmada Verimlilik ve Enerji Tasarrufu”, İzmir Aydınlatma Sempozyumu, sayfa 6-12, İzmir, Kasım 2001

·         M. Kuzumoğlu, S. Onaygil, “Mağaza Aydınlatmasında Dört Köşe Yöntemi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, 3.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa 83-88, İstanbul, Kasım 2000

·         H. Gürmen, S. Onaygil, “Projektörlerle Yapılan Aydınlatma Hesapları”, 3.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa 225-230, İstanbul, Kasım 2000

·         S. Onaygil, “Açık Ofislerde Verimli Aydınlatma”, Elektrik Dağıtım ve Kullanımında Enerji Verimliliği Uluslararası Konferansı, Ankara, 3-4 Nisan 2000

·         Ö. Güler, N. Çolak, S. Onaygil, “Loşlaştırılabilir Balastlı Sistemlerde Loşluk Seviyesinin Elektriksel ve Işıksal Özelliklere Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8.Ulusal Kongresi, sayfa. 353-356, Gaziantep, Eylül 1999

·         Z. Aslan, S. Onaygil, “Işık Kirliliği ve Enerji Tasarrufu”, Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, sayfa. 54-60, Ankara, Şubat 1999

·         S. Onaygil, “En Yeni Önerilere Göre, Tünel Aydınlatmasının Esasları”, 2.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa. 113-117, İstanbul, Kasım 1998

·         S. Onaygil, Ö.Güler, “Yol Aydınlatması Önerilerinde Yeni Yaklaşımlar”, 2.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa. 109-112, İstanbul, Kasım 1998

·         S. Onaygil, N. Çolak, D. Enarun, A.K. Yener, “Otomatik Kontrollu Ofis Aydınlatması Sistemlerine Yönelik Bir Proje”, 2.Ulusal Aydınlatma Kongresi, sayfa. 71-74, İstanbul, Kasım 1998

·         G. Özkan, S. Onaygil, “Optik Lifli Aydınlatma Sistemleri (Fiber Optik Aydınlatma)” Elmeksem’97 IV. Elektromekanik Sempozyumu, sayfa 32-35, Bursa, Aralık 1997

·         S. Onaygil, “Fluoresan Lambaların Doğru Kullanımı” Elmeksem’97 IV. Elektromekanik Sempozyumu, sayfa.28-31, Bursa, Aralık 1997

·         S. Onaygil, “Yol Aydınlatması Projelerinde Yol Sınıfının Belirlenmesinin Önemi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, sayfa.414-417, Ankara, Eylül 1997

·         S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Önemi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, sayfa 410-413, Ankara, Eylül 1997

·         S. Onaygil, Ö. Güler “Yüksek Frekanslı Elektronik Balastlar”, I. Ulusal Aydınlatma Kongresi’96, sayfa.200-207, İstanbul, Kasım 1996

·         S. Onaygil, N. Demir “Ofislerde Tercih Edilen Aydınlık Düzeyi Değerleri”, I. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ 96, sayfa.88-93, İstanbul, Kasım 1996

·         N. Demir, S. Onaygil, “Kompleks Binalarda Aydınlatmanın Kontrolü”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, sayfa.9-12, Bursa, Eylül 1995

·         S. Onaygil, “Bina Dış Yüzeyleri, Tarihi Eserler, Park ve Bahçelerin Aydınlatılması”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası-YÜ Kocaeli Müh. Fakültesi Şehir Aydınlatması Kollokyumu, sayfa.57-70, Kocaeli, Mart 1992

·         S. Onaygil, D. Enarun, “Aydınlatmada Son Yılların Eğilimi: Metal Halojen Lambalar”, Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, sayfa.254-257, İzmir, Eylül 1991

·         T. Tüfekçi, S. Onaygil, “Türkiye Koşullarına Uygun Tünel Eşik Bölgesi Parıltısının Saptanması”, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Sempozyumu, sayfa.l62-165, Ankara, Şubat 1989

·         T. Tüfekçi, S. Onaygil, “Tünel Aydınlatmasında Bakım ve İşletmenin Etkisi”, YÜ Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, sayfa.53-61, İstanbul, Haziran 1988

·         T. Tüfekçi, S. Onaygil, “Tünel Aydınlatmasında Yalnız Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lambaların Kullanılması, 6.Enerji Tasarrufu Semineri,İstanbul,Ocak 1988

·         T. Tüfekçi, S. Onaygil, “Türkiye Şartlarına Uygun Optimum Tünel Aydınlatması”, Elektrik Mühendisliği 2. Ulusal Kongresi, sayfa.777-780, Ankara, Eylül 1987

Kitap veya kitap içinde bölüm

·         Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses, ISBN 3 901 906 31 2, CIE 88:2004, 2nd edition, Published by the Commission Internationale De L’eclairage, Vienna, Austria, 2004

·         Road Lighting Calculations, ISBN 3 901 906 03 7, CIE 140-2000, Published by the Commission Internationale De L’eclairage, Vienna, Austria, 2000

·         Calculation of Tunnel Lighting Quality Criteria, ISBN 978 3 901906 85 5, CIE 189-2010, Published by the Commission Internationale De L’eclairage, Vienna, Austria, 2010

·         Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, ISBN 978 3 901906 86 2, CIE 115-2010, Published by the Commission Internationale DeL’eclairage, Vienna, Austria, 2010

Basılmış raporlar

·         S. Onaygil, “Ofislerde Kontrol Düzenekleriyle Çalışma Konforu ve Enerji Tasarrufunun Sağlanması”, TÜBİTAK Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu, Proje no: 197E021, Ekim 2001

·         S. Onaygil, A.D.Tenner, “Combination of Daylight and Artificial Lighting in Office Lighting” Philips Study Report, no.58, Eindhoven, September 1993