Nesrin Beyer

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Nesrin Beyer Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında 1997-2007 döneminde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve 2008-2018 döneminde İç Kontrol Müdürlüğünde görev almıştır.
TSKB İç Kontrol Müdürlüğünde bankanın iç ve dış mevzuata uyumunun sağlanması, faaliyetler bazındaki risklerin tespit edilerek kontrol altına alınması ve güncellenmesinin sağlanması, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerin ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesine ilişkin kontrol çalışmalarının oluşturulması, uygulanması ve ilgililere raporlanması konularında aktif olarak çalışmıştır.
TSKB İnsan Kaynakları Müdürlüğünde özlük işleri, sözleşmelerin hazırlanması, bordroloma ve muhasebeleştirme, ilgili makamlara yasal bildirimlerin yapılması konularında görev aldı.
2005 yılından itibaren TSKB’de Sürdürülebilirlik (Çevre) Yönetim Sistemi’nin kuruluşu ve ISO 14001 sertifikasının alınması ile Türkiye’de bankacılık sektöründeki bu ilki gerçekleştiren ekip içinde yer almıştır. ISO 14001 sertifikası sahipliğinin yanı sıra atmosferdeki sera gazı değişimlerinin sınırlandırılmasını amaçlayan ISO 14064 sertifikasının alınması ve periyodik denetimler yoluyla sürdürülmesi sürecinde de görev almıştır.
Nesrin Beyer İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümü mezunudur.