Kemal Gani Bayraktar

Dr. Kemal Gani Bayraktar makina mühendisi olup; yalıtım sanayinde çalışmış, çeşitli AB fonlu araştırma projelerinde ve UNDP tarafından desteklenen kalkınma projelerinde görev almıştır. Enerji teknolojileri ve güneş enerjisi, yalıtım ve inşaat teknolojileri, çevre ve iklim değişikliği, düşük karbon ekonomisi, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, döngüsellik, dönüşüm ve büyüme, kümelenme, Kobiler, küresel ortaklıklar ve mesleki eğitim ilgi alanları arasındadır. Çerçeve düzenleyici mevzuat çalışmalarına etkin katılmakta ve STK’larda aktif görev almaktadır. Çeşitli STK’larda (IMSAD, IZODER, PANELDER, IAEE, Temiz Enerji Vakfı…) görev almış ve GÜNDER Türkiye Güneş Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı görevini yürütmüş olup; halen ISES Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Başkan Yardımcısı, REHVA Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve TTMD Türk Tesisat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluklarını yürütmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Teknoloji İş birliği Programı’nda Yürütme Kurulu Üyesi, Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji ve Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu Teknoloji İş birliği Programlarında da Üye olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir.