Fuat Keyman

IPM

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. AB Çerçeve Programı ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden birçok prestijli hibe almıştır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler, CIVICUS ve Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüştür. Keyman, Türkiye’de sosyal ve siyasal eğilimler, Anadolu şehirlerinin kentsel dönüşümü ve birlikte yaşamak üzerine kapsamlı araştırma projesi yürütmüştür.

Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak) , Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Global Turkey in Europe 3: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations (2015) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye 3: Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorununun Türkiye-AB İlişkilerindeki Yeri); Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey (Şebnem Gümüşçü ile beraber, 2014) (Türkiye’de Demokrasi, Kimlik ve Dış Politika); Global Turkey in Europe 2: Energy, Migration, Civil Society and Citizenship Issues in Turkey-EU Relations (2014) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye 2: Türkiye-AB İlişkilerinde Enerji, Göç, Sivil Toplum ve Vatandaşlık); Global Turkey in Europe: Political, Economic, and Foreign Policy Dimensions of Turkey’s Evolving Relationship with the EU (2013) (Avrupa’da Küreselleşen Türkiye: Gelişmekte Olan Türkiye-AB İlişkilerinin Siyasal, Ekonomik ve Dış Politika Yönleri); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (Ayşe Kadıoğlu ile beraber, 2011) (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik ); Cities: The Transformation of Anatolia, the Future of Turkey (2010) (Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği); Competing Nationalism in Turkey (2010) (Türkiye’de Milliyetçilik), Turkey in a Globalizing World (2010) (Küreselleşen Dünyada Türkiye); Remaking Turkey, Globalization, Alternative Modernities and Democracy (2008) (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi); Turkish Politics in a Changing World (Ziya Öniş ile beraber, 2007) (Değişen Dünyada Türk Siyaseti); Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (2005)(Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) ve Changing World, Transforming Turkey (2005) (Değişen Dünya, Türkiye’nin Dönüşümü)’in arasında bulunduğu 20′den fazla kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman, ayrıca Third World Quarterly, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Journal of DemocracyEuropean Journal of Social TheoryTheory Culture & Society ve Review of International Political Economy’nin de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.