Hakkımızda

Image link

Merkezimiz

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, enerji sektörünün karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye’deki enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik yönleri üzerine yapılan çalışmaların tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul görmüş ortak bir zemine olan ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın misyonu gerçeklere dayalı analizler ve en güncel veriler ışığında, Türkiye’nin düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi hakkındaki tartışmaları desteklemektir. Farklı paydaşların bakış açılarını dikkate alan merkez, bu geçişin ekonomik potansiyeli, teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarına yönelik bir anlayış oluşturulmasına katkı sunmaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulmuştur.

Yaklaşımımız

Yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü tartışmaları toplumun bütün kesimlerini ilgilendirir. Bu sebeple, etkin ve Türkiye ekonomisini güçlendiren bir enerji dönüşümü için tüm paydaşların görüşlerini dikkate alan ve beklenti ile ihtiyaçlarını karşılayan bir süreç gerekmektedir.

SHURA’nın temel yaklaşımı, enerji sistemleri ve elektrik üretimi sektörlerinin tüm aktörleri arasında etkin ve düzenli bir diyalog oluşturabilmek ve bu diyaloğu desteklemektir. Paydaş katılımını önceliklendiren SHURA, bünyesindeki Danışma Konseyi ile, Türkiye enerji sektörünün politika, teknoloji ve ekonomik açılarının tartışıldığı yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu sunmaktadır. SHURA, aynı zamanda çalışmalarını ulusal ve uluslararası iklim ve enerji toplantılarında paylaşmaktadır.

Yönetim ve Ekip

Ahmet Acar
Enerji Analisti

Image link

Arzu Özbek
İletişim Koordinatörü

Image link

Ayşe Ceren Sarı
Enerji Analisti

Image link

Emir Çolak
Jr. Enerji Analisti

Image link

Hasan Aksoy
Araştırma Koordinatörü / Direktör Vekili

Image link

Nesrin Beyer
Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Image link

Sinem Ada
Jr. Program Görevlisi

Image link

Yael Taranto 
Kıdemli Enerji Analisti

Yönetim Kurulu

Image link

Fuat Keyman
IPM

Image link

Markus Steigenberger
Agora Energiewende

 

Image link

Tomasz Terlecki 
ECF

Yönlendirme Komitesi

Image link

Mustafa Özgür Berke 
ECF

Image link

Philipp Godron
Agora Energiewende

Image link

Selahattin Hakman 
Yönlendirme Komitesi Başkanı

Image link

Ümit Şahin
IPM

Danışma Konseyi

SHURA Danışma Konseyi farklı yaklaşım ve öneriler aracılığıyla bir vizyon sunmanın yanı sıra, elde edilen sonuçların Türkiye enerji sektöründe uygulanmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Danışma Konseyi, Türkiye enerji sektörü, kamu sektörü, iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden oluşmaktadır. Yönlendirme Komitesi Başkanı aynı zamanda Danışma Konseyi Başkanı görevini de sürdürmektedir.

Image link

Adil Tekin

Image link

Arif Künar

Image link

Arkın Akbay

Image link

Bakatjan Sandalkhan

Image link

Bekir Ağırdır

Image link

Birol Ergüven

Image link

Budak Dilli

Image link

Canan Özsoy

Image link

Cem Aşık

Image link

Cem Özkök

Image link

Ebru Dildar Edin

Image link

Elif Düşmez Tek

Image link

Güven Sak

Image link

Hakan Yıldırım

Image link

Kemal Gani Bayraktar

Image link

Kıvanç Zaimler

Image link

Korkut Öztürkmen

Image link

Mehmet Acarla

Image link

Mustafa Karahan

Image link

Mustafa Serdar Ataseven

Image link

Sermin Onaygil

Image link

Sibel Çetinkaya

Image link

Uygar Özesmi

Image link

Volkan Ediger

Image link

Yusuf Menceloğlu