Basın Bültenleri

SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ: Türkiye 2053’te Net Sıfır Hedefine Ulaşabilir! (02 02 2023)

“SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ: Türkiye, 2053 Net Sıfır Hedefi Doğrultusunda Elektrik Sisteminin Esnekliğini Artırmalı” (28.12.2022)

“SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ: Elektrik Sektöründe Verimlilik Potansiyeli Net Belirlenmeli” (15.09.2022)

“Türkiye’nin Enerji Dönüşümü Finansmanı 8 Eylem ve Politika Önerisi” (28.06.2022)

“2030’da Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı Yüzde 70’e Yükselebilir” (28.04.2022)

“Türkiye 2050’de Hidrojen İhraç Edebilir” (07.12.2021)

“SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’ne Yeni Direktör” (01.12.2021)

“Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmasında Yeni Stratejiler Gerekiyor” (23.11.2021)

“Enerji Dönüşümünün Sosyoekonomik Getirisi Maliyetinden Üç Kat Fazla” (30.06.2021)

“Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Potansiyeli Doğalgaz İthalatını 2,5 Milyar Metreküp Azaltabilir” (23.03.2021)

“Ekonomik İyileşme Planları Enerji Dönüşümüyle Birlikte Tasarlanmalı” (28.12.2020)

“2030 Yılında Enerji Verimliliğiyle 18 Milyon Hanenin Elektrik Tüketimine Eşdeğer Tasarruf Sağlanabilir” (13.10.2020)

“Yerli Doğal Gaz Türkiye’nin Enerji Dönüşümünü Hızlandıracaktır” (04.09.2020)

“2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi” (21.07.2020)

“Türkiye’nin Elektrik Dağıtım Şebekesi Elektrikli Araç Kullanımı için Yeterli” (23.12.2019)

“Enerji Sektörü Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Enerjinin Yarattığı Yenilikçilik Fırsatlarını Tartıştı” (27.11.2019)

“SHURA Türkiye’nin ilk Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporunu Açıkladı” (03.10.2019)

“SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Enerji Finansmanı Raporu’ (29.05.2019)

“2023’te Türkiye’de Elektriğin En Ucuza Üretildiği Kaynaklar Güneş ve Rüzgar Olacak”(13.02.2019)

“Türkiye Ekonomisi Enerji Dönüşümüyle Büyüyecek” (22.01.2019)

“Enerji Dönüşümünde Uzun Vadeli Planlama Kısa Dönemde Yatırımları Hızlandırır” (05.12.2018)

“Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Tüketimin Yoğun Olduğu Bölgelere Yönelmesi Rüzgar ve Güneşin Sisteme Entegrasyonunu Kolaylaştırıyor”

“Elektrik Şebekemiz 60 GW Rüzgar ve Güneş Enerjisini Kaldırabilir” (06.08.2018)

“SHURA, Türkiye’nin Enerji Dönüşümü İçin Yola Çıktı” (09.05.2018)